4.9.2019 klo 16:37
Uutinen

LAPASET-hanke (Lapset seutukunnan tulevaisuus)

Keurusseudun Yrittäjät ry on saanut myönteisen hankepäätöksen Lapaset-hankkeelle.

LAPASET-hanke

Keurusseudun Yrittäjät ry on saanut myönteisen hankepäätöksen Lapaset (Lapset seutukunnan tulevaisuus)-hankkeelle.

Hankkeen kokonaiskesto on 1.8.2019-31.12.2019, kuitenkin niin, että projektipäällikkö voi työskennellä hankkeessa 12 kk:n ajan.

Hanke toteutetaan yhteistyöhankkeena, jolle haettiin rahoitusta Vesuri-Leader-ryhmältä. Omarahoituksesta vastaa Keurusseudun Yrittäjät ry.

Hankkeen tarve, idea ja toteutustapa on lähtöisin alueelta ja tukee suoraan Lapsiperheiden paratiisi- teemaa. Hanke parantaa mukana olevien yritysten palveluita, osaamisen tasoa, lisää yhdessä tekemistä ja verkostoitumista, viihtyisyyttä ja alueen yleistä vetovoimaisuutta. Lapaset-hanke tukee alueen muuta kehittämistoimintaa ja hankkeessa luotavat hyvät käytännöt on tarkoitus juurtua pitkäkestoiseksi toiminnaksi.

Keurusseudun Yriittäjät ry haluaa alueen elinkeinoelämän elvyttämisessä ja uusien vahuuksien esiin nostamisessa vahvistaa erityisesti lasten ja nuorten palveluiden kehittämistä:

– alueen Lapsiperheiden paratiisi-teema otetaan vahvaan toteutukseen

– saadaan aikaan uusia tapahtumia, joilla voidaan osaltaa erottaa seutukunta muista vastaavista seutukunnista tässä maassa

– rohkeus toteuttaa myös ns. villejä ideoita saadaan juurtumaan

– Lapset seutukunnan tulevaisuus-ajattelu herää eloon ja jää seutukunnan pysyväksi toimintamalliksi

– saadaan verkostomainen yhteistyö uudelle, aluetta paremmin esiin nostavalle tasolle

– alueen kilpailukyky kehittyy

– nostetaan esiin alueen vahvuuksia entistä paremmin

– seutukunnasta tiedottaminen nostetaan Keski-Suomessa, valtakunnallisesti ja jopa ainakin Pohjoismaisessa kentässä paremmalle tasolle

– syntyy uusia työpaikkoja ja yrityksiä

– alueen veto- ja pitovoima kasvaa

Hanke tukee suoraan lasten ja nuorten viihtymistä, kasvua ja kehittymistä, yritystoimintaa ja alueelle uudelleen sijoittumista. Hankkeessa kuullaan nuorten ja lasten ääntä ja osallistetaan heitä vahvasti yhteiseen toimintaan. Hankkeen pääasiallinen toiminta-alue on Keuruun kaupunki ja Multian kunta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 99356 eruoa ja tukiprosentti on 80%

Yhteystiedot:

Tiina Sammallahti

projektipäällikkö

Lapaset-hanke

Keuruuntie 16,

42700 Keuruu

puh: 040-1547902

sähköposti: lapaset@keurusseutu.fi