1.6.2021 klo 13:59
Uutinen

Lapin Yrittäjät etsii yhteistyökumppania hankintaneuvontaan – Tarjoukset yhteistyöstä jätettävä 14.6.2021 mennessä

Lapin Yrittäjät on pitkään tukenut alueemme yritysten mahdollisuuksia osallistua julkisiin hankintoihin. Olemme antaneet asiantuntija-apua ja neuvontaa yrittäjille sekä kunnille ja kaupungeille.

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää vuosittain valtionavustusta Suomen Yrittäjille hankintaneuvonnan järjestämiseksi koko maassa. Käytännön neuvontatyön toteuttaa kukin 20 Yrittäjien aluejärjestöä. Hankintaneuvontaa on annettu vuodesta 2017 alkaen.

Etsimme hankintaneuvojaa

Hankintaneuvonnan käytettävissä oleva tuntimäärä vuoden 2021 loppuun mennessä on noin 280 tuntia ja tuntihinta on kiinteä 47,50 euroa. Hankintaneuvonta sisältää puhelin- ja sähköpostineuvontaa sekä koulutusten pitämistä verkossa ja paikan päällä yrittäjien ja kuntakentän hankintatilaisuuksissa Lapissa. Lapin Yrittäjät yhdessä hankintaneuvojan kanssa hoitaa hankintaneuvonnan alueellisen koordinoinnin sekä selvittää koulutusten ja niiden sisältöjen tarpeet alueella. Suomen Yrittäjät opastaa ja auttaa hankintaneuvojaa tehtävässään.

Neuvontatoiminta ei saa olla kaupallisen toiminnan kanssa kilpailevaa yksityiskohtaista neuvontaa vaan toiminnan tulee rajoittua yleisluonteisempaan neuvontaan ja ohjaukseen. Avustuksen kohteena olevan toiminnan tulee kohdistua syrjimättömästi kaikkiin julkisissa hankinnoissa tarjouksia tekeviin toimijoihin. Neuvonnan tulee olla kaikille tarjoajille ja hankkijoille veloituksetonta.

Suomen Yrittäjät ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat sopineet hankintaneuvonnan tavoitteeksi seuraavaa:

  1. Aktivoida hankintayksiköt pyytämään tarjouksia siten, että pk-yritykset voivat tarjota niihin.
  2. Aktivoida pk-yrityksiä jättämään tarjouksia julkisiin hankintoihin.
  3. Kehittää yritysten ja hankintayksiköiden välistä vuoropuhelua

Valittavalta hankintaneuvontapalveluiden tuottajalta odotetaan ja valinnassa painotetaan seuraavia asioita:

  • Kokemusta julkisista hankinnoista ja hankintalain osaamista
  • Esiintymis- ja koulutustaitoa sekä kokemusta molemmista
  • Eduksi katsotaan Lapin markkinoiden, elinkeinoelämän ja yleinen julkisen sektorin tuntemus.

Yhteistyösopimus laaditaan yrityksen kanssa.

Yhteistyökumppanina pääset mukaan laajaan yrittäjäverkostoon tukemaan ja auttamaan meitä ja yrittäjiä heidän arjessaan. Meillä on hyvät ja luontevat suhteet julkiseen sektoriin ja pitkät perinteet julkisten hankintojen kehittämisestä yhdessä.

Pyydämme tarjouksia yhteistyöstä 14.6.2021 mennessä osoitteeseen:
pirkka.salo@yrittajat.fi

Lisätietoja hankintaneuvonnasta antaa:
Pirkka Salo, pirkka.salo@yrittajat.fi