28.6.2019 klo 11:28
Uutinen

Lappiin saadaan KEINO muutosagentti – ”Kyseessä ei ole hankinta-asiamiehen tehtävän vaihtaminen tai lopettaminen vaan vahvistaminen!”

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjaama KEINO-osaamiskeskus (Motiva, Kuntaliitto, Hansel, VTT, SYKE, Business Finland ja Sitra) auttaa hankintayksiköitä kestävien ja innovatiivisten hankintojen toteuttamisessa. Alueelliset muutosagentit toimivat osaamiskeskuksen paikallisena yhteyspisteenä tuoden hankintayksikön käyttöön koko verkoston osaamisen, asiantuntemuksen ja työkalut. Lapin hankinta-asiamies Susanna-Sofia Keskinarkaus, Lapin Yrittäjät on valittu Lapin KEINO muutosagentiksi.

KEINO-konsortiossa mukana oleva Kuntaliitto valitsi uudet muutosagentit organisaatioiden lähettämien ehdotusten perusteella. Susanna-Sofia Keskinarkaus on toiminut vuoden Lapin hankinta-asiamiehenä auttaen kaikkia Lapin 21 kunnan alueen hankintayksiköitä ja tarjoajia julkisten hankintojen kanssa. Keskinarkaus näkee, että hankinta-asiamiehen palveluille on ollut suuri kysyntä.

– On hyvin tärkeää Lapin kunnille ja yrittäjille, että hankintaneuvonta jatkuu.

Keskinarkauksella on kokemusta julkisista hankinnoista Lapin kuntien lisäksi mm. Lapin sairaanhoitopiiristä, Poliisihallituksesta ja Valtiontalouden tarkastusvirastosta.

– Lapin kunnat ovat hyvin pieniä eli kynnysarvojen alittavia hankintoja on huomattava määrä. Hilma ei täten kerro koko totuutta julkisten hankintojen volyymistä ja pienhankintojen kestävyyteen tulee kiinnittää huomiota, muistuttaa Keskinarkaus.

Hankinta-asiamiehen tehtävässä hän on havainnut, että hankintayksiköt ovat motivoituneita toteuttamaan kestäviä hankintoja, mutta kunnat kokevat epävarmuutta konkreettisista kriteereistä, joilla saavat kestävyyden huomioitua tarjouspyynnössä. Keskinarkaus näkeekin, että KEINO tuo lisää välineitä tämän haasteen taklaamiseen.

Muutosagentit tuovat KEINOn toimintaa sekä tukea lähemmäksi käytännön toimijoita omilla alueillansa

Lapin hankinta-asiamiespalvelu jatkuu kuten tähänkin asti sillä kyseessä ei ole hankinta-asiamiehen tehtävän vaihtaminen tai lopettaminen vaan vahvistaminen.

Elokuusta lähtien hankintayksiköillä on käytössä myös kestävien ja innovatiivisten hankintojen verkosto saman yhteyshenkilön kautta.

– Hankinta-asiamiehenä toimiminen Lapissa on ollut todella innostavaa ja palkitsevaa työtä. Minulle on todella tärkeää, että pysty jatkamaan yritysten ja kuntien auttamista julkisissa hankinnoissa, kertoo Keskinarkaus.

Muutosagenttina toimiminen hankinta-asiamiehen työn lisäksi merkitsee palvelun laadun täydentymistä kaikille sidosryhmille.

– Minuun voi siis olla yhteydessä kaikissa julkisia hankintoja koskevissa kysymyksissä sekä kestäviä ja innovatiivisia hankintoja koskevissa asioissa. Autan mielelläni.