19.12.2017 klo 10:08
Uutinen

Lappilaiset haluavat kiinni hankintoihin – Neuvontaa tarjolla

Lapin Yrittäjät peräänkuuluttaa lisäresursseja hankintaosaamisen kehittämiseen, sillä osaamisen tarve on kasvanut. Aluejärjestön tavoitteissa on tuoda hankinta-asiamiesmalli Lappiin.

Alueen yrittäjäjärjestö haluaa lisätä yrittäjien, kuntien ja julkisten organisaatioiden välistä vuorovaikutusta julkisten hankintojen kehittämisessä.

Hankinta-asiamies neuvoo yrittäjiä sekä tarvittaessa julkisia hankintoja tekeviä viranomaisia ja järjestää hankintakoulutusta ja hankintaan liittyviä keskustelutilaisuuksia.

– Yhteistyön tiivistämisen tavoitteita ovat muun muassa lisätä julkisten hankintojen tarjoajien määrää, edistää tarjoajien taitoja tarjouskilpailuissa ja edistää hankintayksiköiden toimintaa niin, että niillä on entistä paremmat mahdollisuudet kehittää ja parantaa hankintaprosesseja, toteaa Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo.

Pirkka Salon mukaan Lapissa on vahva tahtotila hankintatoimen kehittämisen lisäämiseen.

Tuleva sote-hankintayksikkö tärkeä alueen yrittäjille

– Vuoden 2017 alussa voimaantulleen uuden hankintalain mahdollisuudet on eri kunnissa tiedostettu ja tämäkin osaltaan siivittää kehittämään hankintojen valmistelua toteaa Martti Kankaanranta, Lapin Yrittäjien hankintaneuvonta ja –ohjaus hankkeesta.

Merkittävä, lappilaisiin hankintoihin vaikuttava asia on sote- ja maakuntauudistus. Maakunta tulee keskittämään hankintatoimensa hankintayksikköön.

– Sote-uudistuksen säännökset ja toiminnallinen keskeneräisyys, ja se, miten maakunnan rakentama hankintayksikkö toimii yhteistyössä kuntien kanssa, on myös alueen yrittäjien kannalta merkittävä asia. Tähän Lapin Yrittäjät pyrkii tarjoamaan yrittäjälähtöisiä ratkaisuja.

AMK tarjoaa hankintakoulutusta osapuolille, myös Lapin Yrittäjät ohjaavat

Kuntien ja yrittäjien apuna julkisten hankintojen kehittämisessä ja toteutuksessa ovat tällä hetkellä muun muassa Lapin ammattikorkeakoulun hankintakoulutus, Kittilän ja Sodankylän Kestävät hankinnat -kehitysprojektit, sekä Lapin Yrittäjien hankintaneuvonta ja -ohjaus.

Hankinta-asiamies.fi -palvelusta löydät kaikki julkiset hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt. Voit valjastaa vahti-palvelun etsimään puolestasi yrityksellesi sopivat tarjouspyynnöt. Hankinta-asiamiespalveun yhteistyökumppaneita ovat Suomen Yrittäjät, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Työ- ja elinkeinoministeriö.

toimitus (at) yrittajat.fi