21.1.2017 klo 15:31
Uutinen

Lausunto: Fallkullan tilan asemakaavan muutos

Helsingin Yrittäjät – Koillis-Helsinki ry katsoo, että Fallkullan tilan alueen asemakaavan muutosehdotus on pääsääntöisesti kannatettava. On hyvä, että alueelle on tarkoitus varata myös tilaa palveluille eli yritystoiminnalle.

Kovin suuret ja korkeat rakennusmassat eivät kuitenkaan Fallkullan tilan virkistyskäytön huomioon ottaen ole mielestämme suositeltavia.

Soisimme myös, että koska Malmin lentokentän kohtaloa ei vielä eduskunnan taholta ole päätetty (Lex Malmi), nyt ei tehtäisi sellaisia Malminkaaren katualuetta koskevia päätöksiä, jotka mahdollisesti jouduttaisiin pyörtämään. Tämän taustalla on lähinnä lentoasemalla toimivien yritysten sekä myös Tattarisuon teollisuusalueen yrittäjien toiminnan turvaaminen mahdollisimman pitkään.

Helsingin Yrittäjät – Koillis-Helsinki ry

Milla Kissaniitty
Hallituksen puheenjohtaja