26.2.2019 klo 14:02
Uutinen

Lausunto – MajaMaja Oy:n hanke Vuosaaren Nuottasaaressa

Yrittäjät toteavat, että MajaMaja Oy:lle tulisi varata Vuosaaren Nuottasaaresta alue kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukaisesti. Yrittäjien näkemys on, että esitetty varaus tukisi myös Helsingin kaupungin visiota merellisestä kaupungista ja kyseisen strategian toteuttamista. Lisäksi kyseinen MajaMajan hanke loisi alueelle työpaikkoja sekä investointeja. Nämä seikat tukisivat itäisen kaupunginosan kehitystä ja osaltaan kaupungin yhden keskeisen painopistealueen kasvua ja kehitystä työllisyysvaikutuksin.

Yrittäjät toteavat, että MajaMaja Oy:lle (jäljempänä ”MajaMaja”) tulisi varata Vuosaaren

Nuottasaaresta alue kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukaisesti. Yrittäjien

näkemys on, että esitetty varaus tukisi myös Helsingin kaupungin visiota merellisestä

kaupungista ja kyseisen strategian toteuttamista. MajaMajan visio tukisi ja

mahdollistaisi kaupunkilaisille kuin matkailijoille majoittumisen luonnon lähellä. Lisäksi

kyseinen MajaMajan hanke loisi alueelle työpaikkoja sekä investointeja. Nämä seikat

tukisivat itäisen kaupunginosan kehitystä ja osaltaan kaupungin yhden keskeisen

painopistealueen kasvua ja kehitystä työllisyysvaikutuksin.

Tämän lisäksi Yrittäjät toteavat, että Helsingin kaupungin tulisi pyrkiä kehittämään

Helsingin edustan saaria ja niiden virkistyskäyttöä yhdessä muiden julkisten

omistajien/toimijoiden kanssa. Tässä nimenomaisesti tarkoitetaan koordinointia mm.

Metsähallituksen kanssa, joka käsityksemme mukaan kehittää puolustusvoimilta

vapautuneita saaria Helsingin edustalla.

Yrittäjät toteavat, että Helsingin edustan saarien kehittäminen luo ja vahvistaa myös

Helsingin imagoa sekä matkailijoiden kiinnostusta Helsinkiin. Aiemmin avautuneet

puolustusvoimien käytössä olleet saaret ovat saaneet paljon vierailijoita sekä suuren

kiinnostuksen helsinkiläisiltä kuin ulkomaisilta matkailijoilta. Kyseinen toiminta on

rikastuttanut myös Helsingin julkisuuskuvaa. Yrittäjät näkevät, että MajaMajan toiminta

toisi vastaavaa positiivista vaikutusta itäiseen osaan kaupunkia.

Tarkisteltaessa MajaMajan toimintaa ja mahdollisuuksia kehittää toimintaansa, Yrittäjät

toteavat yleisellä tasolla, että kyseinen toiminta mahdollistaa myös vesibussiliikenteen

kehittämistä kuin laajentamista. Tällaisella kehityksellä on todennäköisesti työllistäviä

vaikutuksia myös kyseisellä alueella.

LOPUKSI

Yrittäjien näkemys on, että MajaMajalle tulee myöntää esitysehdotuksen mukaisesti

Vuosaaren Nuottasaaresta alue merellisen matkailu- ja majoituspalveluiden off-grid –

koerakentamiskohteen suunnittelua varten. Todettakoon, että toistaiseksi Espoo on

osaltaan kehittänyt palveluita merellisen alueensa kehittämiseksi. Helsingin ei ole syytä

jäädä kyseisestä kehityksestä jälkeen. Osaltaan MajaMajan vision toteuttaminen tukee

myös NewCo Helsingin visiota startup -yhtiöiden kehittämiseksi ja

kansainvälistämiseksi. Edellä esitetyillä perusteilla esitämme varauksen hyväksyntää.

* * *

Mikäli edellä esittämästämme tulee kysyttävää, pyydämme tarvittaessa olemaan

yhteydessä.

Helsingin Yrittäjät – Itä-Helsinki ry

Oscari Seppälä
Puheenjohtaja
+358 40 672 4285

PDF iconihy_majama_nuottasaari_lausunto.pdf