12.9.2018 klo 10:23
Uutinen

Lausunto: Yritysmuotojen – ja yrittäjien on oltava yhdenvertaisia

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien yksinyrittäjien verkostoryhmä vieraili eduskunnassa tiistaina 11.9. Perinteiseen tapaan mukana oli lausunto yksinyrittäjien toimintaedellytysten parantamisesta alueemme kansanedustajille.

Yksinyrittäjien verkostoryhmä on tehnyt aktiivista vaikuttamistyötä vuodesta 2011 yksinyrittäjien toimintaedellytysten parantamiseksi. Vuosittaiset tapaamiset alueen kansanedustajien kanssa saivat jatkoa tänäkin vuonna.

Lausunto: Yksinyrittäjien merkitys yhteiskunnalle, taloudelle ja työllisyydelle kasvaa. Yksinyrittäjät tarjoavat työtä toisille yrityksille sekä työllistävät itsensä – ja kasvaessaan muitakin.

Liikkeen- tai ammatinharjoittajat (toiminimiyrittäjät) asetetaan yritysmuotonsa vuoksi eriarvoiseen asemaan työssäjaksamisen tukemisessa.

Osakeyhtiössä tai henkilöyhtiössä yrittäjä voi halutessaan ostaa yritykselleen liikunta- ja kulttuuriseteleitä ja vähentää oston yrityksensä työhyvinvoinnin kuluina. Liikkeen- tai ammatinharjoittajalta (toiminimiyrittäjältä) tämä vähennysmahdollisuus rajataan pois asettamalla työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen verotuksessa samalle viivalle palkansaajien luontoisetujen, kuten autoedun tai lounasedun kanssa.

Työterveyshuollon yhtenä tehtävänä on antaa ohjeita työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi. Omaehtoinen liikunta tukee työ- ja toimintakyvyn ylläpitoa. Liikunta- ja kulttuurisetelin hankinnan tulisi olla rajatusti vähennyskelpoinen työterveyshuollon kulu liikkeen- ja ammatinharjoittajien verotuksessa.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajia (toiminimiyrittäjät) ollaan asettamassa yritysmuotonsa vuoksi jälleen eriarvoiseen asemaan elinkeinoverotuksessa. Keskusteluissa on nostettu esiin yrittäjävähennyksen poistaminen, vaikka se nimenomaan auttaa pienituloisia, ei osake-yhtiömuotoisia yrittäjiä. Joiden toimintaedellytykset eivät parantuneet yhteisöveroa alennettaessa vuoden 2014 alussa 24,5 prosentista 20:een

Yrittäjyyden ja yrittäjien yhdenvertaiset ja ennustettavat toimintaedellytykset ovat välttämätön ehto sille, että yrittäjä voi jatkossakin työllistää itsensä, kasvattaa liiketoimintaansa, työllistää ja tuottaa elinvoimaa toimintaympäristöönsä. Yrittäjät ja yrittäjämäinen työtapa ovat tulevaisuutemme tae.