20.11.2019 klo 14:40
Uutinen

Lausunto: Yritysten – ja yrittäjien – on oltava tasavertaisia

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien yksinyrittäjien verkostoryhmä vieraili eduskunnassa keskiviikkona 20.11. Perinteiseen tapaan mukana oli lausunto alueemme kansanedustajille yksinyrittäjien toimintaedellytysten parantamisesta.

Lausunto:

Yritysten – ja yrittäjien – on oltava tasavertaisia

Yksinyrittäjien merkitys yhteiskunnalle, taloudelle ja työllisyydelle kasvaa. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 yksinyrittäjiä oli Suomessa 182 000 ja heidän osuutensa työllisyydestä oli 13,2 prosenttia. Yksinyrittäjät tarjoavat työtä toisille yrityksille sekä työllistävät itsensä – ja kasvaessaan muitakin.

Joka neljännelle yksinyrittäjälle aiheutuu taloudellista haittaa liian pitkistä maksuajoista. Mitä isommasta asiakasyrityksestä tai tilauksesta on kyse, sitä herkemmin asiakas voi sanella maksuehdon pituuden. Esimerkiksi metsä- ja rakennusteollisuuden suuryritykset suosivat sopimuksissa 45 ja 60 päivän tai jopa vieläkin pidempiä maksuehtoja. Pienen yrityksen toiminnan jatkamiseksi syntyy tarve ulkopuoliselle rahoitukselle. Tämä ongelma koskee yli 40 000 yksinyrittäjää. Yrittäjien suojan parantamiseksi maksuehtoja koskevaa sääntelyä on syytä kiristää ja varmistaa, että lain noudattamista valvotaan.

Yrittäjien tasavertaisuus elinkeinoverotuksessa on vaarassa, kun yrittäjävähennyksestä puhutaan yritystukena. Yrittäjävähennys on suunnattu ei osake-yhtiömuotoisille yrittäjille. Niille, joiden toimintaedellytykset eivät parantuneet, kun osakeyhtiöiden yhteisöveroa alennettiin vuoden 2014 alussa 24,5 prosentista 20:een prosenttiin. Vuonna 2017 kaikista yrittäjävähennyksen saajista 38 prosenttia tienasi alle 25 000 euroa ja 82 prosenttia alle 55 000 euroa.

Vähennys on kannustava, työtä ja toimeentuloa pienyrittäjille tuova. Se auttaa erityisesti pienituloisia yrittäjiä, joista monilla on mahdollisuus kasvattaa yritystoimintaansa. Vähennys kannustaa yritystoiminnan harjoittamiseen. Siksi se pitää ehdottomasti säilyttää.

Yrittäjyyden ja yrittäjien yhdenvertaiset ja ennustettavat toimintaedellytykset ovat välttämätön ehto sille, että yrittäjä voi jatkossakin työllistää itsensä ja tuottaa elinvoimaa toimintaympäristöönsä. Yrittäjät ja yrittäjämäinen toiminta ovat tulevaisuutemme tae.