31.8.2017 klo 15:00
Uutinen

LEI-tunnusta ei tarvitse hankkia rahasto-osuuksiin – Mutta jos käyt arvopaperikauppaa, lue tämä

Vaatimus LEI-tunnuksesta koskee kaikkia yrityksiä, joilla on julkisen kaupankäynnin kohteena olevia arvopapereita ja rahoitusvälineitä. Tunnus on pakollinen, jos käyt kauppaa esimerkiksi puhelinyhtiöiden osakkeilla.

Toisin kuin Yrittäjäsanomat uutisoi kesäkuussa, LEI-tunnusta ei tarvita rahasto-osuuksiin.

– Osittain epätietoisuus johtui siitä, että esimerkiksi Finanssivalvonnan sivujen mukaan LEI-tunnus tarvitaan, kun käydään kauppaa arvopapereilla tai rahoitusvälineillä. LEI-vaatimus koskee kuitenkin vain sellaisia arvopapereita ja rahoitusvälineitä, jotka ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Tätä eivät ns. tavalliset rahasto-osuudet ole, Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen selvittää.

Velvoite johtuu eurooppalaisesta sääntelystä. Kaikkien rahoitusvälineitä omistavien y-tunnuksellisten yritysten on hankittava LEI-tunnus tämän vuoden marraskuusta alkaen. Direktiivi tulee voimaan tammikuussa.

”Tämä koskee merkittävää osaa yrityksiä”

LEI-tunnusvelvoitteen piirissä olevia rahoitusvälineitä ovat muun muassa listattujen yritysten osakkeet, joukkovelkakirjat ja erilaiset johdannaiset. LEI-tunnus on kansainvälinen yhteisötunnus, joka on tarkoitettu kaikkien johdannaissopimuksia käyttävien yritysten ja yhteisöjen tunnistamiseen.

– Merkittävä osa pk-yrityksistä omistaa arvopapereita ja rahoitusvälineitä, jotka ovat julkisen kaupankäynnin kohteena.

EU-sääntely velvoittaa pankit ja sijoituspalveluyritykset tarkistamaan tunnuksen olemassaolon ennen yrityksen antamia rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja. Ilman LEI-tunnusta arvopaperi- tai johdannaiskaupat ja muut toimet rahoitusvälineillä saattavat jäädä toteuttamatta.

Yhteisötunniste parantaa rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä

LEI-tunnus on maailmanlaajuinen yhteisötunniste, jolla rahoitusmarkkinoilla toimivat ja johdannaissopimuksia käyttävät yritykset ja yhteisöt voidaan tunnistaa yksiselitteisesti. LEI-tunnuksen avulla parannetaan rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä. Sen voi ajatella vastaavan kotimaista y-tunnusta.

LEI-tunnuksia myöntää Suomessa Patentti- ja rekisterihallitus PRH. PRH:n sivuilla on ohjeet ja hakemuslomake tunnuksen hakemiseen. LEI-tunnus rekisteröidään vuodeksi kerrallaan. Tunnus on maksullinen.

PRH lähettää seuraavaa vuotta koskevan laskun hyvissä ajoin ennen rekisteröintiajan päättymistä.

LEI tulee sanoista Legal Entity Identifier.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta@yrittajat.fi