31.8.2017 klo 11:36
Uutinen

Liikenteen päästövähennykset näkyisivät yrittäjien kukkarossa – ”kustannuksia kohtuullistettava”

Yrittäjien ekonomisti Sampo Seppäsen mukaan esitetyt päästövähennystavoitteet tuottaisivat turhia kustannuksia niin kuljetusalalle, kuljetuspalveluita käyttäville yrityksille kuin autoileville yrittäjillekin. Biopolttoaineiden kasvava osuus saa kiitosta kuljetusyrittäjältä.

Parlamentaarisen työryhmän vastavalmistunut väliraportti tuo tulevaisuudessa useita muutoksia liikenteeseen.

Väliraportin mukaan liikenteen päästöjä halutaan vähentää tukemalla vähäpäästöisempää liikennettä, tekemällä vero- ja sääntelymuutoksia sekä parantamalla joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.

EU on asettanut Suomelle ei-päästökauppasektorilla 39 prosentin päästöjen vähennystavoitteen vuoteen 2030 mennessä. Suomi on painottamassa päästövähennyksiä liikennesektorille. Kansallinen energia- ja ilmastostrategia linjaa, että liikenteen päästöt on vähennettävä puoleen vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Yrittäjien ekonomisti Sampo Seppänen kritisoi liikenteelle asetettua päästövähennystavoitetta.

– Päästöjen vähennykset ovat erittäin tärkeitä ja Suomen pitää kantaa oma vastuunsa asiassa, mutta liikenteelle ollaan langettamassa huomattavasti suurempi päästövähennystaakka kuin mitä kustannustehokkuusnäkökulmasta olisi järkevää tehdä, Seppänen toteaa.

– Näin langetetaan turhia kustannuksia niin kuljetusalalle, kuljetuspalveluita käyttäville yrityksille kuin paljon autoa käyttäville yrittäjille.

Parlamentaarinen työryhmä esittää, että biopolttoaineiden osuus kasvatetaan 30 prosenttiin aiempien päätösten mukaisesti.

”Osaamista olemassa”

Kuljetusyrittäjä Jari Välikangas pitää biopolttoaineiden keskeistä roolia tärkeänä päästövähennyksiä tavoiteltaessa.

– Biopolttoaineet ovat erinomainen keino saavuttaa lyhyellä aikavälillä päästövähennyksiä. Meillä on olemassa osaamista ja raaka-aineita biopolttoaineiden hyödyntämiseen, eikä kuljetuskalustoa tarvitse lähteä uusimaan. Tuotantoketju tulee työllistämään myös valtavan määrän alan yrittäjiä, Välikangas sanoo.

Myös Seppänen tukee biopolttoaineiden keskeistä roolia päästöjenvähennyksissä.

– Kotimaiset biopolttoaineet on kansantalouden kannalta erinomainen vaihtoehto päästövähennyksiä tavoiteltaessa, Seppänen toteaa.

Biopolttoaineet tulevat nostamaan dieselin pumppuhintaa.

– Kuljetusalan kustannuksia on syytä kohtuullistaa. Näin vältyttäisiin kuljetuspalveluiden kohtuuttomilta hintojen nousulta.

Vuonna 2030 polttoaineisiin on sekoitettava 30 prosenttia uusiutuvaa polttoainetta. VTT:n laskelmien mukaan dieselin hinta nousisi kyseisen jakeluvelvoitteen myötä noin 0,10 euroa litralta.

”Edessä päästöjen vähennystalkoot”

Työryhmän mukaan sähköautojen lataus- ja jakeluverkon rakentamista sekä taajamalogistiikan sähköistämistä tuetaan 4 miljoonalla eurolla vuosittain. Lisäksi työryhmä haluaa selvittää mahdollisuutta muuttaa työsuhdeautokantaa mahdollisimman vähäpäästöiseksi.

Väliraportissa esitetään myös julkisen sektorin ajoneuvohankintoja koskevan lainsäädännön uudistamista sekä raskaan liikenteen energiatehokkuuden parantamista.

Päästöihin perustuvien ruuhkamaksujen käyttöönottokin halutaan selvittää.

Seppänen toteaa, että väliraportin toimenpide-ehdotukset päästövähennysten osalta jäävät kunnianhimoltaan hyvin torsoksi.

– Päästöjen vähennystalkoot ovat joka tapauksessa edessä. Tämä tarkoittaa myös laajasti taloudellisten ohjauskeinojen käyttöönottoa, Seppänen sanoo.

Pasi Lehtinen

pasi.lehtinen@yrittajat.fi