13.10.2020 klo 10:21
Uutinen

Linjaliikenteen ja koululinjojen kilpailutusten kriteerien valvonta pettää – Yrittäjä: ”Ehtoja kierretään, ja kuljettajia ajatetaan provikkapalkalla”

Anssin Tilausliikenne hävisi toukokuussa neljä kunnan kilpailutusta koululinjoista. ”Osittain mennään 10-15 vuoden takaisissa hinnoissa. Kilpailu on kovaa”, sanoo joutsalainen yrittäjä Anssi Mäkinen.

– Ei meillä olisi ollut mahdollisuutta tuottaa sillä hinnalla, kun on palkkamenot ja muutakin kulua. Lisäksi jotain pitäisi saada viivan alle, että ollaan tulevaisuudessa mukana leikissä, kertoo yrittäjä Anssi Mäkinen.

Joutsan kunnan kilpailuttaman koululinjan voitti Helsinkiin rekisteröity yritys. Kilpailutuksissa ei voida rajata kilpailutusta maantieteellisesti ja markkinat hoitavat sen, kuka voittaa. Anssin tilausliikenne ajoi Joutsan koululinjaa edelliskauden.

Mäkisen yritys hoitaa muun muassa Keski-Suomen Ely-keskuksen ja Pohjois-Savon Ely-keskuksen kilpailuttamaa linjaliikennettä. ELY-keskukset hankkivat yhteistyössä kuntien kanssa kuntarajat ylittävää joukkoliikennettä.

– Kuntien kilpailutuksissa tarjoukset ratkaistaan pelkän hinnan perusteella. Lisäksi hyväksyttyjen tarjousten on täytettävä vaaditut kriteerit.

Jo 30 vuotta liikennöinyt Anssi Tilausliikenne ajaa tällä hetkellä kahta Ely-keskuksen kilpailuttamaa linjaa ja koululinjoja neljällä autolla. Tilausajot tuovat seitsemäsosan liikevaihdosta.

– Maaliskuun jälkeen ei tilausajoa ole juurikaan ollut, kevään ja kesän kyydit peruttiin. Syksyllä tuli nuorten pelireissuja, mutta niitäkin on paljon peruttu, tai ajankohta on siirtynyt.

Liikennöitsijä: ”Tarjouspyyntöjen ehtoja ei aina noudateta, kilpailu on kovaa”

Anssi Mäkinen nostaa esiin jo pitkään esiintyneen epäterveen kilpailun. Tarjouspyyntöjen kriteerinä on muun muassa, että noudatetaan työehtosopimuksia.

– On yrityksiä, joissa maksetaan provikkapalkkaa henkilövuokrausyrityksen kautta. Sillä kierretään kriteereitä. Lisäksi on katsastamattomia autoja ja veroja maksamatta ynnä muuta. Nämä havainnot ovat pidemmältä ajalta ja useammalta paikkakunnalta, eivätkä liity viimeisimpään Joutsan koulukyytikilpailutukseen.

– Kunnilla ei ole ilmeisesti voimavaroja tarkistaa näitä asioita. Kun on tietyt raamit annettu tarjouskilpailuissa, niistä pitäisi pitää kiinni. Kyllähän se, ettei makseta työehtosopimuksen mukaisia palkkoja eikä yhteiskuntavelvoitteita, vaikuttaa yrittäjälle koituvaan palvelun hintaan.

Kriteerien noudattaminen tarkastetaan, kun tarjoukset jätetään, mutta sen jälkeen Mäkisen mukaan niitä ei enää tarkastella.

Mäkinen mainitsee epäselvyydet Kajon Oy:ssä, joka hakeutui konkurssiin huhtikuussa. Seura-lehti nosti esiin Kajonin taustalla olleet epäselvyydet keväällä. Muun muassa Lappeenrannan kaupunki käräjöi Kajonin kanssa kutsutaksikyydeistä sekä koulukyydeistä. Myös Kajonin ajamilla koulureiteillä Espoossa oli laiminlyöntejä vuonna 2017, ja Espoo irtisanoi osan koulukyydeistä yhtiön kanssa.

– Yleensä kuljetusalalla kuljetusyrityksiä ei pitäisi päästää velkasaneeraukseen. Jos joku saa muutaman sata tuhatta velkoja anteeksi, ja ollaan samoissa tarjouskilpailuissa, sillä on iso vaikutus, Anssi Mäkinen ihmettelee.

Yrittäjien elinkeinopolitiikan asiantuntija Janika Tikkala kommentoi yleisellä tasolla kilpailutusten ehtojen valvontaa.

– Ottamatta lainkaan kantaa yksittäisiin kilpailutuksiin, jokaisen Suomessa toimivan yrityksen pitää toimia lakien, velvoitteiden ja säännösten mukaisesti. Jos yritys syyllistyy väärinkäytöksiin ja rikoksiin, niihin on puututtava. Hankintaosaamisen vahvistamisessa on tekemistä. Lisäksi sopimuskauden aikaiseen valvontaan on panostettava, mikä tarkoittaa kaikkia aloja. Sopimuksien aikaisiin palvelujen toteutuksiin hankintayksiköt näyttävät kiinnittävän jatkuvasti enemmän huomiota.

Tikkala jatkaa:

– Hankkija voi kilpailutuksessaan hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen. Ehdokkaiden ja tarjoajien kelpoisuutta arvioidaan hankkijan asettamien vaatimusten ohella pakollisten- ja harkinnanvaraisten poissulkemisperusteiden mukaisesti. Pakolliset poissulkemisperusteet ovat laissa mainittuja vakavia rikoksia ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet ovat lievempiä rikkomuksia tai muita syitä sulkea tarjoaja hankinnasta.

Korona kurittaa

Linja-autoliiton syyskuun lopun tiedotteen mukaan jäsenyritysten tilanne on huonontunut edelleen sitten elokuussa julkistetun jäsenkyselyn. Näkymä syksyn osalta on heikko.

– Koronan tuomilla rajoituksilla on ollut suuri merkitys joukkoliikenteelle, ainakin palveluntuottajana. Jos verrataan viime vuotta ja tätä vuotta, niin liikevaihtomme vähentyy ainakin 350 000 euroa verrattuna edellisvuoteen.

Anssin Tilausliikenne vuoden 2019 liikevaihto oli 836 000 euroa. Anssin Tilausliikenne työllistää kuusi työntekijää ja yrittäjän. 15 autosta koronan takia viisi on poissa liikennekäytöstä.

– Vielä alkukesästä ajattelin, että koronalla saattaa olla myös positiivisia vaikutuksia sellaisille yrityksille, jotka ovat linja-autoalalla toimineet pitkään ja ovat terveellä pohjalla. Toivon mukaan alalta putoaa joitakin yrityksiä pois. Toki kriisi koettelee meitäkin.

Kuva: Anssin Tilausliikenteen arkisto

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi