12.5.2021 klo 09:02
Uutinen

Linnan Kehityksen hankeosaaminen vahvistuu

Kehittämishankkeet tuovat Linnan Kehityksen perustoimintaan lisäresursseja, joiden avulla luodaan joko uusia liiketoimintamalleja ja –palveluita tai kokonaan uutta liiketoimintaa.

Linnan Kehityksen rooli on tunnistaa eri rahoituslähteitä ja –vaihtoehtoja, hakea aktiivisesti uusia hankeaihioita ja organisoida toimijoita niiden toteuttamiseen.

Kuluvana vuonna hankkeiden toimenpiteissä on otettu huomioon myös koronan vaikutukset yrityksiin ja pyritty järjestämään nopeita, yrityksiä tukevia toimenpiteitä.

Parhaillaan käynnissä olevia hankkeita on kolme:

Maakunnallinen uudistava kv-palvelumalli

Syksyllä 2019 käynnistyneen hankkeen tavoitteena oli selkeyttää yrityksille tarjottavia kansainvälistymispalveluita sekä vahvistaa kansainvälisille markkinoille tähtäävien yritysten liiketoimintaosaamista ja kansainvälistymisvalmiuksia.

Koronan sävyttämänä hankkeen puitteissa tarjottiin myös yrityskohtaista tukea koronarahoitusten hakuun ja hakemusten laadintaan sekä eri kansainvälisten markkinoiden tilanteeseen.

Loppuvuodesta 2020 yritysten mielenkiinto kansainvälistymistä kohtaan vilkastui ja hankkeessa aloitettiin yrityskohtaisia toimenpiteitä ns. yrityspilottien muodossa sekä järjestettiin kansainvälistymiseen liittyviä virtuaalitapahtumia, kuten Opi menestyväksi verkkokauppiaaksi-valmennusten sarja, liiketoiminnan uudelleenmuotoilun virtuaalinen työpaja sekä Kasva ja Kansainvälisty 2021 –virtuaalitapahtuma, joka keräsi lähemmäs 200 osallistujaa.

Go Iittala Village

Go Iittala Village -hankkeella halutaan vahvistaa Iittalan kasvua kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavaksi muotoilun, taiteen ja artesaanien kyläksi ja vierailukohteeksi. Hanke käynnistyi syksyllä 2020 ja se on jatkoa aiemmalle i-laakso 2030 –hankkeelle, jonka tuloksena muun muassa luotiin ”Käsikirja Iittala Villagen jatkokehittämiselle”.

Hankkeen tavoitteet ovat: 1. Iittala Village juhlavuosi 2021 – sisältöjen ja viestinnän suunnittelu, 2. Kävelijän taidereitin edistäminen ja 3. luovan alan yrityskeskittymän vahvistaminen.

MORE – yritysten synergiaverkko

Joulukuussa 2020 päättynyt Moreeni-Rastikangas yritysten synergiaverkko ”Moras Synergy” -hanke vahvisti laajasti yhteistyötä Hämeenlinnan kaupungin ja Janakkalan kunnan välillä. Hanke toimi myös siltana yritysalueen toimijoiden ja uuden eritasoliittymän toteuttajatahojen välillä. Hankkeessa MORElle rakennettiin brändätty ilme, jonka avulla sitä markkinoidaan Etelä-Suomen kiinnostavimpana yritysalueena.

– Vuonna 2021 avautuu uusia mahdollisuuksia hankkeiden käynnistämiseen EU:n uuden rakennerahastokauden myötä, Linnan Kehityksen yrityspalveluiden tiimipäällikkö Anastasia Kanervisto kertoo.

Linnan Kehityksen hankeosaamista vahvistaa huhtikuun alussa työnsä aloittanut hankekoordinaattori Outi Myllymaa. Työssään Outi pääsee olemaan avuksi Hämeenlinnan elinkeinoelämälle hyödyntäen laajaa käytännön osaamistaan ja työkokemustaan alue- ja yrityskehittämisestä, rahoitusten hakemisesta sekä hankesalkkujen koordinoinnista.

Kuva: Naskali Leather -yrittäjä, entinen nyrkkeilijä Jyri Naskali. Go Iittala Village -hankkeella halutaan vahvistaa Iittalan kasvua kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavaksi muotoilun, taiteen ja artesaanien kyläksi ja vierailukohteeksi.