Lohjan kaupunki ja Lohjan Yrittäjät ry solmivat elinvoimalupauksen

Lohjan Yrittäjät ry ja Lohja kaupunki ovat solmineet elinvoimalupauksen Lohja Yrittäjien aloitteesta tälle valtuustokaudelle. Asiakirja allekirjoitettiin 15.9. yrittäjien aamukahvitilaisuudessa.

Tällä lupauksella Lohjan kaupunki sitoutuu yhdessä yrittäjäyhdistyksen kanssa edistämään yrittäjäystävällistä ilmapiiriä sekä vahvistamaan elinvoimaisuutta. Yhdessä voimme huolehtia siitä, että kaupunkimme veto- ja pitovoima vahvistuvat.

Yhdessä olemme sopineet, että panostamme alla mainittujen painopistealueiden edistämiseen. Yhteisillä tavoitteilla ja aktiivisella seurannalla haluamme konkreettisesti parantaa yritysten toimintaedellytyksiä, mikä vahvistaa kaupungin elinvoimaisuutta. Yhdessä varmistamme tasapuolisen lainmukaisen kohtelun kaikille yrityksille. Painopistealueiden toteutumista seurataan jokavuotisten tapaamisten yhteydessä kaupungin edustajien ja yrittäjäyhdistyksen välillä.

Yhteiset painopistealueet unelmien kotikaupungissa:

 1. Toimiva vuoropuhelu
  Kaupunki ja yrittäjäyhdistys sitoutuvat käymään aktiivista vuoropuhelua yrityskentän kanssa. Vuoropuhelun keinoista sovitaan yhdessä. Pyritään takaamaan yhteneväiset mahdollisuudet yrittämiseen paikasta ja yrityksen toimialasta riippumatta. Pyrimme yhdessä löytämään mahdolliset epäkohdat kaikissa toimivan arjen palveluissa.
 2. Katu-, liikenne- ja kaupunkisuunnittelu
  Yritysten näkemykset otetaan varhaisessa vaiheessa huomioon katu-, liikenne- ja kaupunkisuunnittelussa sekä kaavoitus- ja lupaprosesseissa, jotka vaikuttavat yritysten toimintaan.
 3. Yrittäjämyönteiset hankinnat
  Kaupunki kartoittaa paikalliset markkinat ennen hankintaa sekä sitoutuu vuoropuhelun järjestämiseen. Kaupunki pyrkii hankintalaki huomioiden jakamaan mahdollisuuksien mukaan hankintoja sellaisiin   kokonaisuuksiin, jotka mahdollistavat mikro- ja pk-yritysten osallistumisen kilpailutuksiin. Kaupunki huomioi vaikutukset paikallisten työllistymiseen.
 4. Yritysvaikutusten arviointi
  Päätöksenteossa otetaan huomioon vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin. Lohjalla tätä toteutetaan jo maankäytön ja kaavoituksen suunnitteluvaiheessa.
 5. Yrittäjyyteen kannustamminen ja Kuntabarometrin hyödyntäminen
  Kaupunki ja yrittäjäyhdistys sitoutuvat edistämään yrittäjämyönteistä ilmapiiriä. Seuraamme Kuntabarometrin tuloksia ja laadimme toimenpiteitä tulosten pohjalta. Lisäksi seuraamme työllisyyden ja yrityksen kannattavuuden mittareita.

  Elinvoimalupauksen allekirjoittivat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Joona Räsänen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Patinen, kaupunginjohtaja Pasi Perämäki, kaupunkirakennejohtaja Pekka Puistosalo sekä Lohjan yrittäjien puheenjohtaja Pasi Hotti.