Vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä toimintansa lopettaneiden yritysten määrä kasvoi lähes kymmenellä prosentilla. Kuva: Pixhill
22.4.2022 klo 12:12
Uutinen

Lopettaneiden yritysten määrä kasvoi vuoden lopulla – Aloittaneita yrityksiä aiempaa vähemmän

Lopettaneiden yritysten määrä kasvoi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä lähes kymmenellä prosentilla edellisvuoteen verrattuna, kertoo Tilastokeskus.

Vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä Suomessa lopetti toimintansa 7 980 yritystä. Määrä on yhdeksän prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana.

Määrällisesti eniten yrityksiä lopetti toimintansa ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla. Tällä toimialalla lopettaneita yrityksiä oli 1 280. Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, missä lopettaneita yrityksiä oli 1 200. Rakentamisen toimialalla toimintansa lopetti 1 030 yritystä.

Loka-joulukuussa 2021 toimintansa aloitti 8 940 yritystä. Määrä on neljä prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana.

Määrällisesti eniten yrityksiä – 1 520 – aloitti vuoden viimeisellä neljänneksellä toimialalla ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta. Rakentamisessa aloitti 1 100 yritystä ja kaupan toimialalla 1 050 yritystä.

Tilastokeskuksen tilastoissa yritysten toiminnan aloitukset ja lopetukset päätellään verohallinnon asiakastietokannasta.

Toimitus
Toimitus