31.5.2017 klo 15:39
Uutinen

Luke selvitti: ruoka-ala työllistää Suomessa lähes 340 000 henkeä

Luonnonvarakeskuksen (Luke) selvityksen mukaan ruoka-alan, eli maatalouden, elintarviketeollisuuden, elintarvikkeiden tukku- ja vähittäiskaupan sekä ravitsemispalveluiden, vaikutus Suomen kansantaloudelle on merkittävä. Ala työllistää lähes 340 000 henkeä, mikä on 13 prosenttia kaikista työllisistä.

Kokonaisuuteen on laskettu alan tuotannossa työskentelevien (250 000) lisäksi kotimaan hankintojen kautta välillisesti työllistyvät (86 000).

– Välillisesti ruoka-ala työllistää eniten palvelualojen erilaisissa tuotannon ja liikkeenjohdon tukitoimissa, liikenteessä, kaupassa sekä rakentamisessa, sanoo Luken tutkija Marja Knuuttila.

– Työllisten määrä palvelualoilla on hieman kasvanut, mikä on kompensoinut maataloudessa tapahtunutta vähentymistä, Knuuttila tarkentaa.

Arvonlisäyksestä iso siivu kansataloudelle

Arvonlisäystä ruoka-ala tuottaa kansantaloudelle runsaalla 15 miljardilla eurolla. Tämä on lähes yhdeksän prosenttia koko maan arvonlisäyksestä.

Eniten arvonlisäystä, 3 miljardia euroa, muodostuu alan toimialoista elintarvikekaupassa tukku- ja vähittäiskauppa yhteen laskien. Elintarviketeollisuuden 2,6 miljardin euron arvonlisäys ylittää hieman ravitsemispalveluiden 2,4 miljardin euron arvonlisäyksen. Ravitsemispalvelut on kasvattanut arvonlisäystään viime vuosina.

Eniten ruoka-ala työllistää Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.
– Varsinais-Suomessa on paljon maataloutta ja elintarviketeollisuutta. Uudellamaalla erityisesti palvelualat, kuten elintarvikekauppa ja ravitsemispalvelut sekä elintarviketeollisuus työllistävät paljon, vaikka niiden suhteellinen osuus kaikista työpaikoista on pieni, Knuuttila toteaa.

Suhteellisesti eniten ruoka-ala luo arvonlisäystä ja työllisyyttä Pohjanmaan, Hämeen ja Savon maakunnissa. Suurin aluetaloudellinen merkitys ruoka-alalla on Etelä-Pohjanmaan maakunnassa, jossa alan välitön ja välillinen vaikutus maakunnan arvonlisäykseen on lähes 15 ja työllisyyteen 21 prosenttia.

Hämeen Yritysviestintä / JL
toimitus@hameenyrityssanomat.fi