1.11.2017 klo 13:08
Uutinen

Luonnonvara-ala voisi hyötyä droneista

Miehittömättömiä ilma-aluksia voisi hyvin käyttää luonnonvara-alan liiketoiminnassa. Ohjelmistoja ei kuitenkaan vielä ole metsätalouden alalle ja maatalouden puolella usein maksajaa on vaikea löytää.

Kauko-ohjattuja ilma-aluksia (dronet, UAV:t,) on Suomessa ammattikäytössä jo yli 1500 ja harrastajien määrä on kymmeniä tuhansia. Huvilentelyn lisäksi laitteilla voidaan tehdä paljon tuottavaa työtä. Pelkästään luonnonvara-alalla käyttökohteita on Esa Lientolan mukaan useita.

– Metsissä voidaan kartoittaa metsätuhoja, puuston määrää tai tarkastaa työn jälkeä. Pelloilta voidaan kerätä tietoa täsmäviljelyn tueksi, tarkastella ojien kuntoa tai etsiä tuholaisia. Rakennetusta ympäristöstä voidaan luoda aitoja 3D-malleja suunnittelun ja havainnollistamisen tueksi. Ilmasta käsin voidaan kartoittaa ympäristön tilaa ja mitata vaikka ilman laatua tai kohteiden aiheuttamia päästöjä, Lientola luettelee.

Hämeenlinnalainen Esa Lientola tutki HAMKin biotalouden liiketoiminnan kehittämisen opinnäytetyössään kauko-ohjattujen ilma-alusten käyttöä luonnonvara-alalla (maa- ja metsätalous, rakennettu ympäristö ja ympäristön hoito ja suojelu). Lientola kartoitti käyttökohteita, ilma-alusten tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia ja alan ammattilaisten osaamistarpeita.

Laitteiden käyttöön tulisi saada koulutusta. Opinnäytetyö tuotti tietoa myös alusten liiketoimintamahdollisuuksista sekä käytön sääntöjenmukaisuudesta. Tutkimuksen mukaan liiketoiminta alalla on vielä haastavaa, sillä metsätalouteen ei vielä ole valmiita ohjelmistoja ja erityisesti maatalouden puolella maksavan asiakkaan löytäminen on vaikeaa.

– Kaupallista koulutusta laitteiden käyttöön on jonkin verran saatavilla, mutta pelkästään turvallisuussyistä alaan liittyvää pakollista koulutusta olisi syytä lisätä, Lientola toteaa.

Tästä havainnosta johtuen yhtenä opinnäytetyön tuloksena suunniteltiin ja toteutettiin HAMKissa ensimmäiset koko biotalouden yksikköön suunnatut RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) -opinnot. Opinnoissa tärkeimpinä sisältöinä oli turvallinen lentotoiminta, laitteiden hyödyntäminen ja uusien käyttötarkoitusten tutkiminen. Opinnot saivat hyvän palautteen ja herättivät kiinnostusta ympäri HAMKia. Keväällä 2018 opinnot järjestetään uudelleen ja nyt mukaan yhteistyöhön lähtee myös HAMKin tietojenkäsittelyn koulutus.

Esa Lientola työskentelee metsäalan assitenttina eli opettaa Hämeen ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutusohjelmassa Evolla. Opinnäytetyönsä hän teki jatko-opintoihinsa liittyen.

toimitus@hameenyrityssanomat.fi