1.7.2020 klo 09:16
Uutinen

Maahanmuuttajien yrittäjyyskurssi onnistui koronasta huolimatta yli odotusten

Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) ja Varsinais-Suomen Yrittäjien yhteisen Tempo-hankkeen maahanmuuttajille järjestämä yrittäjyyskurssi onnistui yli odotusten koronan aiheuttamasta poikkeustilasta huolimatta.

Alkukeväänä startannut, kymmenen tiistai-iltaa kestänyt kurssi keräsi osallistujikseen reilut kolmekymmentä yrittäjyydestä kiinnostunutta maahanmuuttajaa.

– Heistä 29, eli lähes kaikki saivat kurssitodistuksen koronatilanteesta huolimatta. Meillä oli kaksi tapaamista jäljellä, kun käyttämämme SparkUpin tilat suljettiin. Siinä piti hetki miettiä, että mitä nyt teemme, kertoo toinen kurssin päävetäjä, Humakin lehtori Anna Pikala.

Humakilla on kuitenkin onneksi paljon kokemusta verkko-oppimisympäristöjen käytöstä opetuksessa.

Verkostojen puute ja kieli ovat maahanmuuttajataustaisten yrittäjien suurimmat haasteet

Yrittäjyys kiinnostaa maahanmuuttajia ja suhteessa useampi heistä ryhtyy yrittäjäksi kuin kantasuomalaisista. Kun muuten ei löydä töitä, on oman työpaikan luominen vahva vaihtoehto. Yrittäjyys on myös keino päästä kiinni unelmien ammattiin.

–Suurimmat haasteet maahanmuuttajien yrittäjyyden tiellä ovat kieli, verkostojen puute ja byrokratia. Toki lupa-asiat ja muu paperityö yllättävät usein kantasuomalaisetkin yrittäjiksi ryhtyvät, kertoo Varsinais-Suomen yrittäjien palveluasiantuntija Hanna Tarvainen (kuvassa), toinen kurssin päävetäjistä.

Tempon yrittäjäkurssi pyrkii vastaamaan molempiin haasteisiin. Kurssilla opetuskielenä olivat selkosuomi ja englanti.

– Kaksikielistä kurssia pitivät monet ensin mahdottomana toteuttaa, mutta lopulta se onnistui hyvin. Kun asia esitettiin ensin suomeksi ja heti perään englanniksi, se jopa paransi osallistujien kielitaitoa ja ymmärrystä sisällöstä, Tarvainen paljastaa.

Kurssilla opittiin mm. lupa-asioita, palloteltiin pienryhmissä liikeideoita ja tehtiin alustava liiketoimintasuunnitelma. Konkreettiset tehtävät toimivat kuuntelemista paremmin. Pienryhmiä vetivät Humakin yhteisöpedagogiopiskelijat, jotka suorittivat samalla oman yrittäjyyskurssinsa.

– Vapaaehtoisten opiskelijoiden apu oli yksi menestyksemme avain ja käytämme heitä myös ensi kevään kurssilla. Toinen ehdoton tuki olivat vertaistarinat, joissa jo yrittäjiksi ryhtyneet maahanmuuttajat kertoivat päivän teemaan liittyen kurssilaisille omista kokemuksistaan.

– Viimeiset tapaamiset pidimme verkossa Zoomin kautta. Vaikka koteihin eristäytyminen oli ikävä juttu, kurssi saatiin päätökseen verkossa erinomaisesti, Pikala iloitsee.

Tempo sparraa ja ohjaa eteenpäin

Tempo-hanke ei pyri vain helpottamaan maahanmuuttajien yrittäjäksi ryhtymistä, vaan myös lisää yrittäjämäistä asennetta.

– Välillä meillä käy ihmisiä, jotka eivät lopulta oikeasti halua yrittäjiksi vaan palkkatöihin. Silloin ei kannata lähteä perustamaan yritystä, mutta valmentamastamme yrittäjämäisestä asenteesta on silti hyötyä. Hyvällä asenteella ja oman osaamisen sanoittamisella pääsee jo pitkälle työhaussa, Tarvainen kertoo.

Tempo pyrkii olemaan toimija, joka tuntee kentän ja ohjaa eteenpäin.

– Maahanmuuttaja osaa kyllä mennä verkkoon etsimään tietoa, mutta haasteina ovat tiedon sirpaleisuus ja suomenkielisyys. Maahanmuuttajilta myös usein puuttuvat verkostot, jotka auttaisivat heitä eteenpäin, jatkaa Tarvainen.

Yrittäjäksi ryhtymistä voi rajoittaa myös olemassa olevan oleskeluluvan muoto, mutta turvapaikanhakijakin voi myydä osaamistaan laskutuspalveluiden kautta.

Tempo sparraa maahanmuuttajia myös henkilökohtaisissa tapaamisissa työnhakuun ja yrittämiseen liittyen. Tapaamisten perusteella asiakasta osataan ohjata eteenpäin omalla polullaan, kuten vaikka Turku Science Parkin pyörittämän Potkurin yrittäjäneuvontaan.

Erillinen verkkokurssi suunnitteilla

Maahanmuuttajien omien yritysideoiden testaamiseen ja oman osaamisen tunnistamiseen ei ole tarjolla vielä tarpeeksi apua ja työkaluja.

Yhtenä Tempo-hankkeen tuotoksena syntyy verkkoon oppimismateriaalia, jonka avulla voidaan testata ja kehittää omaa ideaa ja yrittäjyyteen sopivuutta ennen varsinaiseen yritysneuvontaan menoa.

– Teemme tällä hetkellä laajaa verkkokurssia, jonka avulla on helppo oppia . Kurssi on suunnattu työkaluksi maahanmuuttajille ja heidän kanssa työskenteleville. Kurssilta saatujen tulosten ja osaamisen kautta on helpompi siirtyä eteenpäin, Tarvainen kertoo lopuksi.

Tempo -hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien yrittäjyyden ja työllistymisen polkuja Varsinais-Suomessa. Hanketta toteuttavat Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Varsinais-Suomen Yrittäjät. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.