23.3.2018 klo 14:06
Uutinen

Maakunnallinen hankintaseminaari kokosi alan asiantuntijat Jyväskylän yliopiston Agoralle

Maakunnallinen hankintaseminaari 2018 vietettiin teemalla: Vuorovaikutuksessa on voimaa.

Jyväskylän yliopiston Agoralle oli torstaina 22.3. kerääntynyt noin 100 alan asiantuntijaa. Vuorovaikutuksen merkitystä osana toimivaa hankintaprosessia ei voi väheksyä, jonka vuoksi hankintaseminaariin haluttiin tänä vuonna tuoda vahvasti mukaan myös viestinnän asiantuntijuutta. Viestintä näkyi myös vahvasti seminaarin ohjelmistossa, sillä seminaarin juontajana toimi Suomen Yrittäjien viestintäjohtaja Taru Jussila ja puhujien joukosta löytyi muun muassa Jyväskylän yliopiston viestintäpäällikkö Miikka Kimari.

Keski-Suomen hankinta-asiamies Veli Puttonen näkee niin ikään vuorovaikutuksen merkittävänä osana onnistunutta hankintaprosessia.

– Seminaarin teema koettiin hyvin tarpeellisena niin ostajan kuin myyjänkin näkökulmasta. On niin, että vuorovaikutusta ostajan ja tarjoajan välillä vierastetaan julkisissa hankinnoissa. Mielestäni se on pakollista ja suotavaa hyvään lopputulokseen pääsemiseksi. Hankintalaki edellyttää ainoastaan tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä, sekä rajoittaa vuorovaikutusta ainoastaan kilpailutuksen aikana, Puttonen kommentoi.

Hankintaseminaarin selvästi eniten keskustelua yleisössä aiheuttanut osio oli, kun Jyväskylän kaupungin hankinta-asiantuntija Annika Temonen, Jyväs Pakari Oy:n yrittäjä Arsi Tiitinen ja Elonen Oy Leipomon Marko Hotanen kävivät läpi Puttosen moderoimassa paneelikeskustelussa Jyväskylän kaupungin leipomotuotteiden kilpailutusprosessia. Kaikki osapuolet korostivat avoimuuden merkityksellisyyttä prosessissa ja samaan hengenvetoon myös kiittelivät muita prosessissa mukana olleita toimijoita onnistuneesta hankintaprosessissta.

Puttonen oli myös itse vahvasti mukana kyseisessä hankintaprosessissa.

– Paneelikeskustelussa tuli selkeästi esille se, että vuoropuhelulla saavutetut hyödyt ovat kiistattomat kaikkien osapuolten mielestä eli häviäjiä ei ole. Erityisesti vuoropuhelua pitää tehdä hankintojen valmistelussa sekä sopimusaikaisessa toiminnassa, Puttonen toteaa.

Maakunnallinen hankintaseminaari keräsi jälleen osallistujilta runsaasti positiivista palautetta ja niin ikään onnistuneena seminaarin näkee myös Puttonen.

– Seminaari osoitti jälleen kerran olevansa tarpeellinen ja kiinnostava. Aihekohtaiset luennot antoivat meille kaikille eväitä kehittää vuorovaikutustamme ja hankintojen suoritusta. Laadun ja paikallisuuden huomioimiseen kilpailutuksissa saimme hyviä vinkkejä Mika Pohjoselta, Puttonen päättää.

Maakunnallisen hankintaseminaarin 2018 koko ohjelma:

9.00-12.00
Tilaisuuden avaus
Taru Jussila, viestintäjohtaja, Suomen yrittäjät

Maakunnan elinvoima ja vuorovaikutus
Keijo Hämäläinen, rehtori, Jyväskylän yliopisto
Timo Koivisto, Kaupunginjohtaja, Jyväskylän kaupunki

Vuorovaikutus ja vuoropuhelu – mitä sillä tarkoitetaan?
Miikka Kimari, viestitäpäällikkö, Jyväskylän yliopisto

Vuoropuhelu julkisissa hankinnoissa
Veli Puttonen, Keski-Suomen hankinta-asiamies

Vuoropuhelu leipomotuotteiden kilpailutuksessa
Marko Hotanen, Elonen Oy Leipomo
Arsi Tiitinen, yrittäjä, Jyväs Pakari Oy
Annika Temonen, hankinta-asiantuntija, Jyväskylän kaupunki
Veli Puttonen

13.00-15.00
Voiko julkisilla hankinnoilla työllistää
Olli Jylhä, Suomen kuntaliitto

Laatu ja paikallisuus
Mika Pohjonen, asianajaja, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

Yhteenveto päivästä
Jyrki Kauppinen, koulutuspäällikkö, Avance MBA, Jyväskylän yliopisto
Taru Jussila
Veli Puttonen