9.10.2017 klo 11:11
Uutinen

Maakunnallinen Yrittäjäpalkinto 2017 US Wood Oy:lle

Kymen Yrittäjät palkitsi US Wood Oy:n Anjalankosken Yrittäjistä vuoden 2017 Yrittäjäpalkinnolla Maakunnallisessa yrittäjäjuhlassa lauantaina 7.10.2017 Haminan Reserviupseerikoululla.

Palkitsemispäätökseen vaikuttivat yrityksen uudistumiskyky ja kasvuhakuisuus. US Wood Oy kehittää aktiivisesti toimintaa, työvaiheita ja tuotteita vastaamaan yrityksen ja asiakkaiden tarpeita. Yritys panostaa laatuun ja toimitusvarmuuteen sekä huomioi kestävän kehityksen toiminnassaan.

US Wood Oy

US Wood Oy on 21 hengen sahatavaran jatkojalostusyritys, joka valmistaa kuusesta ulkoverhoustuotteita kuten ulkoverhouspaneelia sekä pihanrakennustuotteita. Vuonna 1995 perustettu yritys teki aluksi rakennuslistojen höyläystä. Asiakkaan tiedustelusta yritys alkoi valmistaa myös maalattua ulkoverhouslautaa ja hiljalleen toiminta siirtyi listan höyläyksestä kokonaan pintakäsitellyn ulkoverhouslaudan valmistukseen.

– Jos asiakkaalla on ongelma, se pyritään ratkaisemaan parhaalla mahdollisella tavalla. On mietittävä onko ongelma ratkaistavissa jollain olemassa olevilla ratkaisuilla vai pitääkö innovoida ja kehittää uutta, sanoo US Wood Oy:n toimitusjohtaja Jukka Sutelainen.

Jukka Sutelainen sanoo menestyksen salaisuudeksi omaan toimintaan ja sen kehittämiseen keskittymisen sekä asiakaslupauksen pitämisen. US Wood kehittää aktiivisesti tuotteitaan, toimintaa ja työvaiheita.

– Asiakaslupaus on pidettävä. Se, mitä luvataan, myös toteutetaan ja jos mahdollista, pyrimme vielä ylittämään asiakkaan odotukset. Pahin kilpailija puujulkisivuilla on tiili- ja rapatut julkisivut, joten puutuotteiden laatua on pidettävä yllä. Onneksi Suomessa arvostetaan puuta ja omalta osalta pyrimmekin ylläpitämään puun imagoa rakentamisessa. Hyvää puuta voidaan käyttää missä vain ja nykyään puusta saadaan myös paloturvallista, kertoo Sutelainen.

US Wood Oy toimii ympäristöä kunnioittaen

Yritys käyttää PEFC -sertifioitua puuraaka-ainetta, vesiohenteisia pintakäsittelyaineita sekä kierrätettäviä pakkausmateriaaleja. Teollisessa prosessissa syntyvät jätteet ja sivutuotteet hyödynnetään bioenergiana. Ulkoverhouslautojen valmistuksen jätteenä syntyvästä purusta tehdään kuivikepurupaaleja, joita myydään mm. hevostiloille.

– Ympäristöystävällinen ja vastuullinen toiminta on tärkeää ja nykyään myös markkinointikeino. PEFC -sertifikaatti tarkoittaa, että pystymme selvittämään tuotteen alkuperän kokonaan. Alussa sertifikaatti oli hyvä kilpailuvaltti ja nykyään oikeastaan edellytys toimimiselle, Sutelainen sanoo.

Korjausrakentaminen lupaa kasvua

US Wood Oy:n tulevaisuus näyttää hyvältä ja vakaalta. Uusi sukupolvi on kasvamassa mukaan toimintaan ja korjausrakentaminen on lisääntynyt, mikä lupaa kasvua myös yritykselle.

– Yritys on valmis kasvamaan ja menemään eteenpäin, toteaa Sutelainen. Päättäjiltä hän toivoo nopeaa tarttumista asioihin ja yrittäjän arjen huomioonottamista.

– Yrittäjien esiin tuomiin asioihin tulee tarttua nopeasti ja viedä niitä jouhevasti eteenpäin. Päättäjästä asia saattaa vaikuttaa pieneltä ja vähäpätöiseltä, mutta yrittäjälle se on iso asia, hän muistuttaa.

Esittelyvideo US Wood Oy:stä >>

Maakunnallisesta yrittäjäjuhlasta lisätietoa täällä >>