24.5.2023 klo 22:02
Uutinen

Maakunnan yrittäjät vastasivat: alueen johtaminen ja päätöksenteko toiseksi parasta koko maassa

Suomen Yrittäjien ensimmäistä kertaa toteuttaman Elinvoimabarometrin mukaan Etelä-Pohjanmaa on kokonaistuloksessa sijalla kahdeksan, mutta johtamisen ja päätöksenteon osalta alueen yrittäjien antamien arvostelujen perusteella maakunta on sijalla kaksi.

Elinvoimabarometriin vastasi 4 830 yrittäjää koko maassa ja Etelä-Pohjanmaalla vastaajia oli 292. Taloustutkimus kysyi yrittäjiltä Yrittäjien Elinvoimabarometri -kyselyssä yrittäjien mielipiteitä yrityksen kotimaakunnan elinvoimasta. Kysely tehtiin 1.3.–17.4. Kysely on vastaisuudessa määrä tehdä vuorovuosin perinteisen Yrittäjien Kuntabarometrin kanssa. Mitattavia kategorioita oli kolme: elinvoima, verkostoituminen sekä johtaminen ja päätöksenteko. 

– Maakunnan elinvoima rakentuu useista tekijöistä, joihin kaikkiin voidaan yhdessä vaikuttaa. Tämä on tärkeää kaikille asukkaille, koska yritysten menestyminen mahdollistaa asukkaille terveen julkisen talouden, kohtuullisen verotuksen ja laadukkaat palvelut, toteaa Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtajan sijainen Jussi-Pekka Kurikka.

Elinvoimabarometrissa kehittämiskohteina vastaajat näkivät koulutuspalvelut sekä saavutettavuuden.

– Elinvoimabarometri kuvaa alueen vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Vaikka merkittäviä yllätyksiä ei tuloksista noussutkaan, kertovat barometrin tulokset selvää kieltä siitä, miltä alue yritysten näkökulmasta näyttää. Kehittämiskohteina Etelä-Pohjanmaalla nähdään maakunnan puoleensavetävyys koulutuspalveluiden suhteen. Pohjalaismaakuntien yhteisenä merkittävänä kehittämistarpeena nähdään alueen saavutettavuus erityisesti tieverkon osalta, Kurikka jatkaa.

Etelä-Pohjanmaan maakuntajohtaja Heli Seppelvirta on samoilla linjoilla.

– Maakunnan keskeisimmät haasteet eivät yllätä ja ne näkyvät hyvin vastauksissa. Nämä liittyvät keskimääräistä huonompaan saavutettavuuteen. Eikä ihme, sillä tieverkko huono kunto näkyy maakunnassa laajalti. Samoin osaavan työvoiman saatavuus on iso haaste ja jollain sektoreilla voimme puhua jopa työmarkkinoiden häiriötilasta. Etelä-Pohjanmaan edunvalvonnan kärki liittyy osaamiseen ja koulutukseen. Tämä elinvoimabarometri tuo vahvistusta siihen, että asialle todella pitäisi tehdä jotain, Seppelvirta toteaa.

Maakunnan imagoa ja päätöksentekoa vastaajat pitivät muun maan keskiarvoa parempana. Yritysten kannalta houkuttelevampi imago oli ainoastaan Pirkanmaalla ja Uudellamaalla.

– Positiivisena nostona on mainittava, että pohjalaismaakunnissa yritykset pitävät alueen imagoa yritysten kannalta houkuttelevana keskimääräistä enemmän. Etelä-Pohjanmaalla maakunnan poliittista päätöksentekoilmapiiriä yritykset pitävät keskimääräistä enemmän positiivisena. Nämä tulokset kertovat siitä, että yrittäjyys on voimissaan ja se huomioidaan alueella, Kurikka iloitsee.

– Tulokset ovat maakuntansa näköiset. On ilahduttavaa, että eteläpohjalaiset yritykset näkevät maakunnan elinvoiman keskimääräistä vahvempana verrattuna muihin maakuntiin. Vastauksista näkyy myös selkeästi, että maakunnan yrityksillä on hyvä toimintaympäristö ja poliittinen ilmapiiri on yritysten kannalta suopea. Tätä edesauttaa se, että kunnat ja muu julkinen sektori pitävät todellaan arvossaan yritystoimintaa ja satsaavat yritystoiminnan edellytyksiin. Etelä-Pohjanmaalla on yritysten kannalta keskimääräistä parempi imago, mikä on erinomainen lisä muutoin maakunnan kohtalaisen haastavaan vetovoimaan. Eteläpohjalainen työntekemisen tapa varmasti näkyy hyvässä imagossa. Se mitä luvataan, tehdään ja hyvin, Seppelvirta jatkaa.

Kahdeksan vinkkiä alueiden yhteistyöhön 

Yrittäjien vinkit maakuntien ja yrittäjien yhteistyön ja elinvoiman vahvistamiseksi: 

1. Maakuntien on syydä luoda yhteinen strategia, tiekartta tulevaan, yhdessä yritysten ja sidosryhmien kanssa.

2. Pitää luoda johtamisrakenteet tukemaan hyvää yhteistyötä ja sopia, kuka ottaa siitä johtajuutta ja valmisteluvastuuta.

3. Yrityspalvelut ovat yrittäjän lähipalvelu. Palvelut on turvattava läpi maakunnan, myös yksin- ja pienyrittäjien verkostoille.

4. Verkostot yhdistävät yrittäjiä. Varmistetaan, että tilaisuuksia verkostoitua on tarjolla maakunnassa erilaisille yrityksille ja yrittäjille.

5. Maakuntien kannattaa koota kuntiaan ja yrityksiään elinvoimahankkeisiin ja auttaa niitä EU-rahoituksen saamiseksi.

6. Viennin ja tutkimustoiminnan vauhdittamiseksi maakuntien kannattaa tehdä yhteistyötä Business Finlandin kanssa.

7. Yritysvaikutusten arviointi pitää ottaa järjestelmällisesti mukaan kaikkeen julkiseen päätöksentekoon.

8. Pitää rakentaa yhdessä positiivista maakuntakuvaa, joka houkuttelee yrityksiä sijoittumaan alueelle.

Tutustu maakuntakohtaisiin tuloksiin! 

4 830 yrittäjän vastauksien maakuntakohtaiset tulokset on julkistettu 24.5. Kunnallisjohdon seminaarissa Lahdessa. Voit tutustua maakuntakohtaisiin tuloksiin yrittajat.fi/elinvoimabarometri2023. Suomen Yrittäjät jakaa tulokset Twitterissä aihetunnisteella #elinvoimabaro #kujo2023. 

Kuvia median vapaassa käytössä 

Media voi käyttää Kunnallisjohdon seminaarin kuvia, jotka ovat saatavissa osoitteessa https://yrittajat.kuvat.fi. Yrittäjien Elinvoimabarometri -kyselyn palkintojenjaon kuvat tulevat sivustolle keskiviikkona 24.5. kello 18 mennessä.  

Lisätietoja: 

Jussi-Pekka Kurikka, toimitusjohtajan sijainen, 050 4755113