Tässä on Varsinais-Suomen yrittäjäystävällisin kunta – katso oman kuntasi tilanne

Seutukuntakohtainen vertailu osoittaa, että optimistisimmin tulevan vuoden talouden kehitykseen suhtautuvat turunmaalaiset yrittäjät ja synkimmiltä odotukset näyttävät Loimaan seudulla. Parhaimmat tulokset yrittäjyysilmapiirissä ja kunnan sekä yritysten välisessä yhteistyössä sai Naantalin kaupunki.

Turun alueen kunnista varsin toiveikkaissa talousodotuksissa ovat naantalilaiset yrittäjät, vaikka kannattavuuden kasvuodotukset ovat negatiivisia myös Naantalissa. Raision henkilöstön määrän odotusten ja investointiaikeiden saldoluvut ovat tämän vuoden Maakuntaennusteen ainoat kunta- ja seutukuntakohtaisia talousodotuksia mittaavat saldoluvut, jotka ovat parantuneet viime vuodesta. Luottavaisimmin uuteen vuoteen lähtevät tietotekniikka-alalla toimivat yritykset, kun investointiaikeita lukuun ottamatta kaikki muut saldoluvut ovat ainoana toimialana positiivisia.

Koko maakunnan tasolla tarkasteluna yrittäjät arvioivat sekä kunnan yrittäjyysilmapiirin että kunnan ja yrittäjien välisen yhteistyön säilyneen yhtä hyvänä kuin viime vuonna. Seutukunta- ja kuntakohtainen tarkastelu nostaa esille kuitenkin merkittäviä eroja. Parhaaksi yrittäjyysilmapiiri on arvioitu Turun seudulla ja parhaana kunnan ja yritysten välistä yhteistyötä pidetään Loimaan seudulla.

Eniten yrittäjyysilmapiirin sekä kunnan ja yrittäjien välisen yhteistyön arvioidaan parantuneen Loimaan seudulla. Parhaaksi sekä yrittäjyysilmapiiriltään että kunnan ja yritysten välisen yhteistyön sujuvuudessa on arvioitu tänä vuonna Naantali.

Neljän kärjessä sekä yrittäjäystävällisyydessä että kunnan ja yritysten välisessä yhteistyössä Naantalin jälkeen ovat Paimio, Lieto ja Kaarina.

*Maakuntaennusteessa on tulosten esittämisessä käytetty prosenttiosuuksien ja niiden muutosten lisäksi saldolukuja. Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Saldoluku voi vaihdella
-100 ja +100 välillä. Positiivinen saldoluku tarkoittaa optimistista ja negatiivinen saldoluku pessimististä talousnäkymää.

Lisätietoja:

Elinkeinoasioiden päällikkö Jutta Wirén, Varsinais-Suomen Yrittäjät, 040 776 3640, jutta.wiren@yrittajat.fi

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste laadittiin tänä vuonna 30. kerran. Vuoden 2023 Maakuntaennusteen pohjana oleva kysely tehtiin 15.–30.11.2022 Internet-kyselynä suomen ja ruotsin kielillä. Kysely lähetettiin Varsinais-Suomen Yrittäjien niille 6 993 jäsenelle, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa Varsinais-Suomen Yrittäjien käyttöön. Heistä 11 prosenttia eli 767 yrittäjää vastasi kyselyyn. Yrittäjien aktiivinen osallistuminen tutkimukseen tekee Varsinais-Suomen Maakuntaennusteesta maamme kattavimman ja luotettavimman alueellisen suhdannebarometrin. www.maakuntaennuste.fi