yksinyrittäjät maakuntaennuste

Maakuntaennuste: hintatason nousu, energian hinta ja oma talous huolettavat yksinyrittäjiä

Yksinyrittäjät suuntaavat muiden yrittäjien lailla Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen mukaan alkaneeseen vuoteen epävarmoissa tunnelmissa.

Reilu viidennes yksinyrittäjistä ennakoi Maakuntaennusteessa liikevaihtonsa kasvavan tänä vuonna. Suurin osa, 54 prosenttia, taas arvioi liikevaihtonsa pysyvän nykytasolla ja 24 prosenttia vähenevän. Yksinyrittäjät ennakoivat työnantajia useammin liikevaihdon pysyvän nykytasolla.

Kannattavuuden laskua ennakoi 28 prosenttia yksinyrittäjävastaajista, kasvua 17 prosenttia. Myös kannattavuuden osalta yksinyrittäjien näkymät ovat työllistäviä yrityksiä tasaisemmat.

Yksinyrittäjävastaajista suurin osa ei suunnittele työntekijän palkkaamista (90 prosenttia vastaajista). Yhden työntekijän aikoo tänä vuonna palkata seitsemän prosenttia vastaajista ja 2-5 työntekijää kolme prosenttia yksinyrittäjistä.

Yleinen hintatason nousu huolettaa yksinyrittäjiä eniten (74 prosenttia vastaajista). Lisäksi yksinyrittäjiä kärkihuolenaiheita ovat energian hinta (44 prosenttia vastaajista) sekä oman yrityksen talous (30 prosenttia). Oma eläke tulevaisuudessa huolettaa 22 prosenttia vastanneista yksinyrittäjistä.

Viisi prosenttia vastanneista yksinyrittäjistä on vaikeuksissa ja arvioi, että energian hinnan nousu on nostanut yrityksen kustannuksia niin paljon, että yrityksen toiminta ei ole enää kannattavaa. 38 prosenttia vastaajista sanoo, että kustannukset ovat hieman kasvaneet, mutta yritystoimintaan niillä ei ole suurta vaikutusta.

Yleisen hintojen nousun vuoksi puolet vastanneista yksinyrittäjistä on nostanut hintojaan. Vastaajista 56 prosenttia arvioi, että yrityksen tulos on heikentynyt.

Puolet yksinyrittäjistä arvioi jaksamisensa olevan samalla tasolla kuin ennen koronaa. Vastaajista 34 prosenttia kertoo jaksamisen olevan huonompi ja 13 prosenttia parempi.

Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen pohjana oleva kysely toteutettiin marraskuussa ja siihen vastasi reilut 300 yksinyrittäjää. Tutustu Maakuntaenusteeseen tarkemmin osoitteessa maakuntaennuste.fi.

Suvi Uusitalo-Sirén