10.4.2017 klo 16:51
Uutinen

Maakuntauudistukseen kytketyy myös aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen

Maakuntahallitus antoi työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä aluekehitys- ja kasvupalvelulaiksi. Aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalveluiden uudistaminen kytkeytyy kiinteästi maakuntauudistukseen.

Esityksen tavoitteena on kestävän talouskasvun, alueiden kehittämisen sekä työllisyyden, työllistämisen, ja yritysten toimintaedellytysten edistäminen valtion ja maakuntien toimenpiteiden ja niiden järjestämien palvelujen avulla. Uudistuksessa korostuu politiikkaintegraatio ja yhteensovittaminen, aluekehittäminen tarjoaa strategiat ja kasvupalvelu sisältöjä.

Alueiden kehittämistä koskevaan sääntelyyn ei esitetä merkittäviä sisällöllisiä muutoksia. Vastuu alueiden kehittämisestä olisi esityksen mukaan maakunnilla alueillaan ja kunnilla niiden alueilla. Valtio vastaisi valtakunnallisesta alueiden kehittämisestä. Uutena menettelynä järjestelmässä on valtion ja maakunnan välinen vuosittainen keskustelu aluekehittämisestä, tavoitteena yhteinen näkemys kehittämisen tavoitteista ja toimintaedellytyksistä.

Esityksen mukaan ELY-keskusten ja TE-toimistojen työvoima- ja yrityspalvelut kootaan tuleviin maakuntiin kasvupalveluksi. Asiakkaan valinnanvapautta lisätään eriyttämällä kasvupalveluiden järjestäminen ja tuottaminen sekä viemällä tuottamistehtävät markkinoille.

Maakuntahallitus kiinnitti lausunnossaan huomiota muun muassa siihen, että kasvupalvelutehtävän järjestäjä ja tuottaja erotetaan ja palvelut tuotetaan markkinoilla, mikä on monissa palveluissa toimiva ratkaisu. Maakunnan järjestäjätehtävä on myös määritettävä selkeäksi ja riittävän laajaksi kokonaisuudeksi sisältäen mm. palvelutarpeen arvioinnin.

Maakuntahallitus toteaa, että vaikeasti työllistyvien kokonaisuutta ei laissa tunnisteta riittävästä. Maakunnan mielestä myös maakunnilla ja kunnilla oltava mahdollisuus tuottaa palveluita. Kuntien tulee voida tehdä tiivistä yhteistyötä maakunnan kanssa ja ottaa työllistymisen palveluiden tuottamisesta kokonaisvastuu vaikeasti työllistyvien henkilöiden osalta.

Maakuntahallitus ei halua yhtiöittämisvelvoitetta järjestöille, jotka tuottavat palveluita. Lisäksi maakuntahallitus kiinnitti huomiota markkinapuutetilanteen kriteereihin ja selvittämiseen, henkilöstön asemaan ja että kaikkien rahoituspäätösten tulee kuulua järjestäjämaakunnalle. Muutoin maakuntahallitus pitää lakia mahdollistavana ja toteaa sen antavan maakunnalle päätösvaltaa.

Hämeen Yrityssanomat,
toimitus@hameenyrittajat.fi