8.9.2021 klo 13:24
Uutinen

Maaseudun yrittäjät – valmiina, paikoillanne … Tässä rahoitushaussa nopeus ratkaisee

Maaseudun elpymisvarat tulevat haettavaksi pian. Tukea tulee tarjolle muun muassa energiamuodon muutoksiin, uuden teknologian käyttöönottoon ja omistajanvaihdoksiin. Rahoitushaku tulee olemaan lyhyt.

– Haettavissa on tällä kertaa yksi valtakunnallinen potti. Mitä nopeammin saa hakemukset sisään, sitä paremmat edellytykset on saada rahoitusta omalle hankkeelleen. Siksi kannattaa toimia nopeasti, kun haku aukeaa, ProAgrian yritysasiantuntija Auli Teppinen sanoo.

EU-maaseuturahaston elpymisvaroja on kaikkiaan Suomessa jaossa 207,5 miljoonaan euroa, josta maaseudunyrityksille kohdennetaan 26 miljoonaa. Rahoitusasetus on nyt valmistelussa ja tarkkaa tietoa haun aukeamisesta ei vielä ole. Oletettavasti kyse on viikoista.

Hakuun kannattaa valmistautua jo ennalta hoitamalla luvat kuntoon ja haalimalla luvut ja suunnitelmat yhteen pinoon, sillä haussa etsitään mahdollisimman toteutusvalmiita hankkeita. Rahoitettavien hankkeiden elpymisrahat tulee käyttää sitomisvuotta seuraavien kolmen vuoden aikana.

Energiatehokkuus, digitaalisuus ja omistajanvaihdokset kärkikohteina

Jos pöydälläsi on suunnitelmat öljylämmityksen vaihdosta uusiutuvaan energiaan, energiankäytön tehostamiseen muuten, olet siirtämässä yritystäsi uusiin käsiin tai olet valmis satsaamaan digitaalisuuteen, lue tarkkaan ELY:n ennakkotiedot elpymisvarojen suuntaamisesta ja tulevista ehdoista. Rahoitus tullaan ohjaamaan näihin hankkeisiin.

Hankehakemusten tekemisessä auttavat muun muassa alueesi kehittämisyhtiöt ja ProAgria. Tieto hankehaun avautumisesta tulee sivustolle www.maaseutu.fi

***

Seuraavaksi esitetyt tiedot ovat ennakkotietoja elpymisvaroista ja niiden ehdoista, joten muutokset näihin ovat mahdollisia.

Lähde: Uudenmaan ELY-keskus

Investointikohteet ja ehdot

Elpymisvaroja suunnataan maaseutualueiden mikro- ja pienyrityksille, maatilakytkentäisille yrityksille sekä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostusyrityksille (mikro- ja pienet). Tukea voi mm. saada seuraaviin aineettomiin ja aineellisiin investointeihin:

• Uuden tehokkaamman tai energiaan säästävän taikka muilla tavoin BAT-vaatimuksen (Best Available Technology) täyttävän tekniikan tai toimintatavan käyttöön ottaminen.

• Digitaalisuuden lisääminen yritystoiminnassa.

• Energiamuodon vaihtaminen uusiutuvaan energiaan. Uusiutuvan energian käytön lisääminen (esim. aurinkopaneelit ja ilmalämpöpumput). Uusiutuvan energian tuotanto oman yrityksen käyttöön (yrityksen toimitilat).

• Energia ja materiaalitehokkuuden parantaminen sekä hävikin vähentäminen (yrityksen resurssitehokkuutta parantavat aineelliset ja aineettomat investoinnit).

• Uusiutuvaa energiaa tuottavien olemassa olevien laitosten uudistaminen

Tukea voivat hakea joko aloittavat tai jo toimivat yritykset, joiden investointi toteutetaan tukikelpoisella maaseutualueella (SYKE:n määritelmä). Tukea ei siis myönnetä kaupunkialueilla sijaitseville yrityksille eikä myöskään käytettyihin koneisiin tai laitteisiin. Jos yritys toimii asuinrakennuksen kanssa samalla tontilla, tuki on mahdollinen. Kyseiset tukiehdot mahdollistavat myös energiainvestoinnit maatilakytkentäisissä yrityksissä, joissa yritystoimintaa harjoitetaan saman Y-tunnuksen alla maatalouden yhteydessä.

Maatalouden ulkopuolista liiketoimintaa harjoittaville mikro- ja pienyrityksille sekä maatilakytkentäisille yrityksille investointien tukitaso on 30 %. Hyväksyttävien kustannusten tulee olla vähintään 10 000 euroa ja investointeihin sovelletaan yleistä de minimis –asetusta.

Maataloustuotteita ja elintarvikkeita jalostaville mikro- ja pienyrityksille sekä monialaisille maatiloille investointien tukitaso on 35 %. Hyväksyttävien kustannusten tulee olla vähintään 10 000 euroa. Tuen enimmäismäärä on 200 000 euroa (Annex I-tuotteet). Muiden lopputuotteiden (Non-Annex I) osalta tuki myönnetään de minimis –ehtoisesti.

Biokaasua tuottavien uusien laitoksien tai tuotantoyksiköiden investointitukitaso on 50 %. Hyväksyttävät kustannukset vähintään 10 000 €. Hyväksyttävät kokonaiskustannukset enintään 2 milj. €. Laitoksen enimmäiskoko voi olla kokonaisteholtaan enintään 2 MW.

Omistajanvaihdokset

Alkavien mikro- ja pienyritysten, jotka työllistävät ja sijaitsevat harvaan-asutulla ja ydinmaaseudulla (SYKE:n luokitus), on mahdollista hakea elpymisvaroja omistajavaihdoksien valmisteluun liittyvien ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluiden hankkimiseen. Omistajanvaihdosten tukitaso on enintään 10 000 euroa vaihdosta kohden. Pienin myönnettävä tuki on 2000 euroa.

Elpymisvarojen hakeminen ja valinta rahoitettavaksi hankkeeksi

Hakemukset tehdään Hyrrä-järjestelmän kautta alueen ELY-keskukseen.

ELY-keskus pisteyttää saapuneet hakemukset valintaperusteita käyttäen ja valitsee rahoitettavaksi ne hankkeet, jotka täyttävät valintaperusteet parhaiten.

maaseutu.fi