16.5.2022 klo 10:38
Uutinen

Mahdollisuuksien hetki kunnilla on nyt – elinkeinojen kehittäminen on tie hyvinvointiin

Uudenmaan Yrittäjien kevätkokouksen kannanotto kannustaa kuntia satsaamaan tulevassa kuntauudistuksessa elinkeinopalveluihin. Kuntauudistus on mahdollisuus, jos kuntapäättäjät tekevät siitä mahdollisuuden.

Kunta sellaisena kuin me olemme sen tunteneet on pian historiaa. Vuoden 2023 alusta pakolliset ja raskaat sote-palvelut siirretään suurelta osin hyvinvointialueille ja HUS:lle.  Kunnat vastaavat jatkossa koulutuksesta, varhaiskasvatuksesta, sivistyspalveluista laajemmin, elinkeinoista, työllisyydestä, maankäytöstä, kaavoituksesta, keskeisestä infrasta ja lähidemokratiasta.

Kuntien uusien valtuustojen strateginen tehtävä on käytännössä keksiä kunta uudelleen.

Juuri nyt on valintojen ja aktiivisen ohjauksen hetki. Lakisääteisiä menoja kunnille tulee joka tapauksessa, tulojen eteen on tehtävä aktiivisia valintoja ja panostuksia. Aktiivinen elinkeinopolitiikka on työllisyyden ja hyvinvoinnin edellytys.

TE-uudistuksessa kannattaa satsata työllisyyden kasvattamiseen eli elinkeinopalveluihin

Vuonna 2024 työllisyys- ja elinkeinopalvelut siirtyvät valtiolta kunnille.  Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. 

Vuonna 2024 kunnista tulee käytännössä työvoimapolitiikan viranomainen. Kuntakokeiluissa huomio on ollut työllisyyden hoidossa sen perinteisessä merkityksessä. Huomio elinvoimaan on ollut vähäisempi.

Koska elinvoimakunnassa tulee olla vähintään 20 000 työikäistä, on suurin osa Uudenmaan kunnista pakotettuja muodostamaan elinvoimakunnan samalla työssäkäyntialueella sijaitsevien kuntien kanssa.  On siis syntymässä uusi hallinnon taso.

Tekemistä riittää.

Uudenmaan Yrittäjät huomauttaa, että kunnan päättäjien tehtävä on nyt huolehtia, elinkeinopalvelut eivät saa jäädä työvoimapalveluiden jalkoihin. Pakolliset uudistukset ja lakisääteiset tehtävät eivät ole riittävä uudistusten taso. Vain yrittäjät ja yritykset luovat veropottia kasvattavia työpaikkoja ja taloudellista toimintaa. Uudistuksessa tulee huomioida myös elinkeinopalveluiden yhdenvertainen saatavuus.

Kuntauudistus on mahdollisuus, jos kuntapäättäjät tekevät siitä mahdollisuuden

Kuntapäättäjän, joka haluaa hyvinvointia jatkossa, on uskallettava linjata, millä satsauksilla verotuloja tuottavia työpaikkoja saadaan alueella pidettyä ja lisättyä. Kun tulopuoli on hoidettu hyvin, myös palvelut voidaan järjestää helpommin ja laadukkaasti.

Uudenmaan kunnissa sijainti on monella tapaa puolellamme ja mahdollisuuksia löytyy.

Uudenmaan Yrittäjät kannustaa kuntapäättäjiä ripeyteen, rohkeuteen ja vastuullisuuteen. Yhteistyö on välttämätöntä ja vain hyvä yhteistyö on tuloksellista.

Uudenmaan Yrittäjät kannustaa ottamaan yrittäjät ja yrittäjäyhdistykset mukaan elinvoiman kasvattamistyöhön alusta lähtien. He ja ne ovat avainasemassa hyvinvoinnin kasvattamisessa. Hyviä esimerkkejä, tietoa, apua ja tukea tarjoaa esimerkiksi Suomen /Uudenmaan Yrittäjät.

Kuntauudistus tarjoaa kunnille mahdollisuuden edistää yrittäjyyttä, uusien työpaikkojen luomista, työn kysyntää ja tarjontaa sekä ennaltaehkäistä työttömyyttä nykyistä laajemmin. Uudenmaan Yrittäjät huomauttaa, että tilaisuus on nyt!