3.5.2017 klo 12:58
Uutinen

Maisteritutkinnolla löytyy edelleen työpaikka – Pk-työnantajat haluavat kuulla rekrytoinnin tuoman lisäarvon

Vuonna 2011 valmistuneet maisterit ovat päässeet hyvin kiinni työuran alkuun. Lähes kolme neljästä kokee tekevänsä työtä, joka vastaa koulutusta hyvin.

Tutkintoihin ollaan pääosin tyytyväisiä, mutta yliopistoilta toivotaan lisää valmiuksia työelämään siirtymiseen. Nykyisiä opiskelijoita valmistuneet kannustavat sinnikkyyteen, rohkeuteen ja uteliaisuuteen.

– Selvitys vahvistaa näkemystämme yleisten työelämätaitojen merkityksestä työllistymiseen. Työllistyäkseen pk-sektorille on todella tärkeää osata kertoa omasta osaamisesta ja siitä, mitä lisäarvoa osaamisesta on yritykselle, Suomen Yrittäjien koulutusasioiden päällikkö Mika Tuuliainen kommentoi selvitystä.

Tuuliainen esittää kommenttipuheenvuoron selvityksen julkistustilaisuudessa tänään Helsingissä.

– Selvityksen mukaan yrittäjyys on varsin vähäistä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden keskuudessa. Yrittäjyysasenteet ovat paremmat kuin koskaan mutta yrittäjyystaidot ja -valmiudet eivät ole kehittyneet samassa suhteessa. Tässä suhteessa tekemistä vielä riittää.

Yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston uraseurantaselvityksessä selvitettiin vuonna 2011 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhaopettajan tutkinnon suorittaneiden työllistymistä.

Syksyllä 2016 toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 4 936 valmistunutta eli kolmasosa tutkinnon suorittaneista. Mukana kyselyssä olivat ensimmäistä kertaa kaikki yliopistot, Maanpuolustuskorkeakoulua lukuun ottamatta.

Paikka työmarkkinoilta löytynyt hyvin

Vuonna 2011 valmistuneet ovat päättäneet opintonsa vaikeassa taloustilanteessa, mutta pärjänneet silti työmarkkinoilla. Kolme vastaajaa neljästä on ollut koko valmistumisen jälkeisen ajan eli noin viisi vuotta työssä. Toisaalta työ ei välttämättä mahdollista tutkinnon tarjoaman osaamisen hyödyntämistä samalla tavalla kuin ennen.

– Aiempiin uraseurantoihin verrattuna näyttää siltä, että vuonna 2011 valmistuneille on ollut haasteellisempaa löytää koulutusalaa vastaavaa työtä. Erityisesti niiden, joiden tutkinto ei valmista suoraan tiettyyn ammattiin, on pakko miettiä osaamisensa soveltamismahdollisuuksia, tutkija Juha Sainio Turun yliopistosta kuvaa.

Lisää eväitä muuttuvaan työelämään

Selvitys osoittaa, että viisi vuotta työelämässä olleet ovat hypänneet suoraan työelämän muutokseen mukaan. Kyselyhetkellä 91 prosenttia vastaajista oli työssä, mutta vain noin kolmasosa vastaajista koki, että koulutus oli antanut riittävät valmiudet työelämään.

Tärkeimmäksi työllistymiseen vaikuttavaksi seikaksi maisterit kokevat kyvyn kertoa omasta osaamisesta.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta@yrittajat.fi