28.5.2018 klo 15:09
Uutinen

Maksatko liian pientä YEL-maksua? Moni korottaa sitä liian myöhään

Yhä useamman yrittäjän työtulo ei oikeuta työttömyysturvaan. Monesti yritystoiminnan alussa määritellylle työtulotasolle ei tehdä myöhemmin mitään muutoksia, vaikka yritystoiminta kasvaa.

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan kaksi viidestä uudesta yrittäjästä asettaa eläkkeensä perustana olevan YEL-vuosityötulon minimiin tai sen tuntumaan. Kaikista yrittäjistä alarajan tuntumaan vakuuttaa joka viides.

Seurauksena voi olla myöhemmin ongelmia ansiosidonnaisen sosiaaliturvan saamisessa. Alimmilla YEL-vakuutustasoilla yrittäjä ei saavuta maksamillaan vakuutusmaksuilla ansiosidonnaista sosiaaliturvaa, vaan etuudet jäävät perusturvaetuuksien tasolle.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan tuoreen puheenjohtajan Susan Äijälän mukaan YEL-työtulon vaikutusta yrittäjän muuhun sosiaaliturvaan ei ole tarpeeksi korostettu.

– Yhtenä ongelmana on, että YEL nähdään liikaa vanhuuseläkelähtöisesti. On muistettava, että YEL-eläkkeisiin sisältyy myös työkyvyttömyys- ja perhe-eläke. YEL-tulo vaikuttaa yhä useampaan yrittäjän sosiaaliturvaan liittyvään kohtaan kuten sairauspäivärahan tasoon, työttömyysturvaan ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan määrään sekä vielä moniin perhe-etuuksiin. Mitä suurempi yrittäjän työtulo on, sitä parempi hänen eläke- ja sosiaaliturvansa on. Mielestäni eläkeyhtiöiden tulisi markkinoida YEL-vakuutus ennemminkin sosiaaliturvavakuutuksena kuin eläkevakuutuksena.

Äijälän mukaan yritystoiminnan alussa määritellylle työtulotasolle ei välttämättä tehdä yrittäjävuosien aikana mitään muutoksia, vaikka yritystoiminta kasvaa. Usein YEL-maksutasoa nostetaan liian myöhään.

– Osa yrittäjistä voi ajatella säästävänsä eläkemaksuista ja pitää näin työtuloaan liian alhaisena yrityksestä saatuun tuloon nähden ja sijoittavat säästyneet rahat muihin kohteisiin. Huolestuttavinta on kuitenkin se, että monet yksinyrittäjät eivät vain yksinkertaisesti pysty maksamaan kalliita eläkemaksuja ja näin ollen heidän sosiaaliturvansa on perustulon varassa. Ehkä olisi viisainta korottaa pakollisen YEL-vakuutuksen alarajaa vastaamaan työttömyysturvan alarajaa. Näin ollen yhä useampi yrittäjä pääsisi Kelan tai työttömyyskassan maksaman työttömyysturvan piiriin, Äijälä jatkaa.

Työttömyysturvan alaraja on tällä hetkellä 12 576 euroa.

Työttömyyskassaan kuulumattomat, niin yrittäjät kuin palkansaajat, voivat saada Kelasta työttömyysajalta peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea noin 550 euroa käteen kuukaudessa. Sen lisäksi voi saada toimeentulotukea sekä esimerkiksi asumistukea. Työttömyyskassan jäsenyys on ainoa tapa vaikuttaa mahdollisen työttömyyskorvauksen suuruuteen.

Yrittäjäsanomat

toimitus (at) yrittajat.fi