16.3.2017 klo 10:56
Uutinen

Maksutonta neuvontaa yrittäjille julkisissa hankinnoissa

Yrittäjille tarkoitettu maksuton hankintaneuvonta auttaa tarjouskilpailuihin vastaamisessa. Hankinta-asiamies Timo Ilomäki kannustaa lisäämään kunnan ja yrittäjien välistä vuoropuhelua.

Monet yrittäjät luopuvat tarjouskilpailuihin vastaamisesta kun huomaavat sen olevan teknisesti liian vaikeaa.

–Hyvä esimerkki on yhteinen Eurooppalainen hankinta-asiakirja, ESPD, joka saa vastaajan nopeasti nostamaan kädet pystyyn, Hämeen Yrittäjien hankinta-asiamies Timo Ilomäki sanoo.

Yhteisen hankinta-asiakirjan täyttäminen ja muiden teknisten esteiden poistaminen on hankintaneuvonnan perustyötä. Veloituksetonta neuvontaa on aiemmin ollut tarjolla ainoastaan ostajille.

1.1.2017 voimaantullut hankintalaki pyrkii parantamaan pienten yritysten osallistumismahdollisuuksia julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin. Sääntelyn purku yksinkertaistaa hankintaprosesseja, mutta erityisesti pienet yritykset kaipaavat neuvoja ja rohkaisua osallistumiseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Suomen Yrittäjille rahoituksen, jolla yrittäjäjärjestö järjestää hankintaneuvontaa kaikille yrittäjille. Neuvonnan tavoitteena on saada hankintayksiköitä muokkaamaan hankintoja sellaiseksi, että pienten yritysten mahdollisuudet toimia tarjoajina parantuvat.

Samalla aktivoidaan pk-yrityksiä, yhteisöjä ja muita toimijoita jättämään tarjouksia julkisiin hankintailmoituksiin. Hankintoja suunniteltaessa kunnan ja yrittäjien välisen vuoropuhelun lisääminen on olennaisessa asemassa.

–Kun kunta varautuu tuleviin hankintoihin riittävän ajoissa ja käy avoimia keskusteluja yrittäjien kanssa, avautuu mahdollisuus laadukkaammille tarjouksille, Ilomäki toteaa.

Timo Ilomäki esitteli hankintaneuvontapalvelua Lopen kunnan ja yrittäjien aamukahvitilaisuudessa Läyliäisten Sähkö Oy:n tiloissa. Läyliäisten Sähkö tekee muun muassa sähkösuunnittelua ja -asennuksia sekä lämpöpumppuasennuksia.

– Yksityis- ja yritysasiakkaiden ohella tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Lopen kunta, seurakunta ja Luonnonvarakeskus, kertoi yrittäjä Erkki Voivala.

Tästä linkistä löydät yhteystiedot hankinta-asiamies Timo Ilomäelle (klikkaa yhteystietokortti auki oikeasta yläkulmasta) >>>

Hämeen Yritysviestintä,
toimitus@hameenyrityssanomat.fi