Yritysten maksuviiveiden määrä kasvussa
Iskalan mukaan maksuviiveellisten yritysten suhteellinen osuus on laskenut eniten suurimmissa yrityksissä, joissa on kyetty sopeuttamaan toimintoja ja kustannuksia pieniä yrityksiä paremmin. Kuva: Getty Images
4.7.2024 klo 09:58
Uutinen

Näin maksuviiveet ovat kehittyneet – Kärjessä kaksi toimialaa

Eniten maksuviiveellisiä yrityksiä on yhä majoitus- ja ravitsemistoimialalla. 

Intrum Oy:n maksuviivetutkimuksen tuoreet tulokset kertovat, että majoitus- ja ravitsemistoimialojen maksuviiveiden määrä on kasvussa.

Tutkimus keskittyy vuoden toisen neljänneksen lukuihin. Kyseisellä aikavälillä maksuviiveitä oli kaikkiaan 18 321 yrityksellä. Määrä on laskenut vajaalla kuudella prosentilla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja 4,9 prosenttia ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna.  Intrum Oy:n mukaan maksuviiveellisten yritysten määrän laskua selittää talouden yleisen aktiivisuuden lasku, mikä on seurausta pitkään jatkuneesta korkeasta korkotasosta ja heikosta kysynnästä.

– Tutkimuksemme mukaan kuluttajilla on aiempaa vähemmän rahaa käyttää lomalla ulkona syömiseen ja matkailuun, Intrumin kaupallinen johtaja Juha Iskala kertoo.

Majoitus- ja ravitsemistoimialojen ohella vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuollon, kuljetus- ja varastointialan, maa-, metsä- ja kalatalouden sekä kiinteistöalan yritysten maksuvaikeudet ovat lisääntyneet. Alueellisesti eniten maksuvaikeuksista kärsiviä yrityksiä on Satakunnassa ja Pohjois-Savossa. Satakunnassa määrä on tosin laskenut edellisvuoteen verrattuna.

Alv-korotus ”luo varjon”

Iskalan mukaan maksuviiveellisten yritysten suhteellinen osuus on laskenut eniten suurimmissa yrityksissä, joissa on kyetty sopeuttamaan toimintoja ja kustannuksia pieniä yrityksiä paremmin.

– Toisaalta suurissa yrityksissä myös kassatilanne on saattanut olla pieniä yrityksiä parempi, jolloin olemassa olevat taloudelliset puskurit ovat auttaneet selviämään kohonneista kustannuksista.

Intrum arvioi, että syyskuun alussa voimaan tuleva, 25,5 prosentin arvonlisäverokanta näkyy jollain aikavälillä kuluttajahintojen nousuna.

– Keventyvät rahoitusolot tulevat vähitellen helpottamaan yritysten ja kuluttajien taloudellista tilannetta, mikä lisää myös kotimaista kysyntää ja investointeja. Rahapolitiikan välittyminen reaalitalouteen ottaa kuitenkin aikansa ja työmarkkinoiden haastava tilanne näyttää toistaiseksi jatkuvan, mikä hidastaa positiivista talouskehitystä. Oman varjonsa tulevan kehityksen ylle luo arvonlisäverokannan nosto, joka saattaa hidastaa kasvua. Arvonlisäverokannan noston vaikutukset eivät tutkimustiedon valossa välttämättä siirry täysimääräisesti hintoihin ainakaan lyhyellä aikavälillä, vaan sillä on vaikutusta myös yritysten voittomarginaaleihin, Iskala toteaa.

Toiveita konkurssikehityksen kääntymisestä

Vireille pantujen konkurssien määrä on Tilastokeskuksen tietojen mukaan jatkanut kasvuaan. Iskalan mukaan konkurssien suuri määrä on ollut odotettua. Hän arvioi, että rahapolitiikan keveneminen ja merkit maailmankaupan vähittäisestä elpymisestä luovat toivoa konkurssien määrän hidastumisesta vielä loppuvuonna.

– Vaikka tutkimuksemme mukaan luottotappiot ja asiakkaiden maksuviiveet ovat vähentyneet viimeisen kolmen vuoden aikana, lähes kolmannes yrityksistä näkee viiveellisen maksamisen investointien ja kasvun esteenä. Epävarmassa taloustilanteessa yritysten maksukyvyssä tapahtuu nopeita muutoksia, jolloin tarve mahdollisimman tuoreeseen tietoon kasvaa. Maksuviiveet eli perintäsaatavat ovat markkinoiden reaaliaikaisinta tietoa yritysten maksukäyttäytymisestä ja niiden ilmaantuminen on yleensä ensimmäinen merkki maksuvaikeuksista.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Toimitus
Toimitus