10.1.2020 klo 12:01
Uutinen

Markkinavuoropuhelu on tärkeä mahdollisuus ateria- ja kuljetuspalveluyrityksille

Ateriapalveluseteli otetaan käyttöön kaikissa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kunnissa 1.5.2020 mennessä. PHHYKY järjestää uudistuksesta 23.1. markkinavuoropuhelun, jossa yritykset voivat saada tietoa muutoksista, esitellä omaa palvelutarjontaansa sekä hankkia uutta verkostoa toimintansa tueksi. Markkinavuoropuhelu on erityisesti pk-yrityksille tärkeä väylä saada tietoa ja kontakteja liiketoimintansa tueksi.

Ateriapalveluseteli tuo muutoksia yrityksille

Ateriapalveluseteli on käytössä jo Lahdessa, Padasjoella, Hollolassa ja Hartolassa ja tulee toukokuun alusta käyttöön myös muissa PHHYKY:n kunnissa. Ateriapalveluyritysten vanhat sopimukset päättyvät ja palveluseteli on jatkossa ainoa palvelumuoto PHHYKY:llä. Palvelusetelin arvo on 2,50 euroa ja palvelun myöntää myöntämisperusteiden täyttyessä asiakasohjaaja asiakasohjaus Siiristä.

Markkinavuoropuhelusta uudenlainen keskusteluyhteys

Palvelusetelistä järjestetään markkinavuoropuhelu 23.1. klo 16.30 Lahden pääterveysaseman kabinetissa (Kaupunginsairaala). Tilaisuudessa kerrotaan uudistuksesta ja palveluprosessista, esitellään palvelusetelin sääntökirjaluonnosta sekä kuullaan päijäthämäläisen palveluntuottajan kokemuksia ateriapalvelusetelistä. Ateriapalveluyrityksille ja sitä sivuavien, esim. kuljetusalojen toimijoille tilaisuus on tärkeä mahdollisuus esitellä palvelunsa sekä myös kertoa toimintansa edellytyksistä ja omista tarpeistaan palveluntuottajina. Hyvinvointiyhtymän ja Päijät-Hämeen Yrittäjien yhteisenä tavoitteena on uudenlainen, aidosti tuloksekas, kaikkia osapuolia hyödyttävä ja osallistava vuoropuhelu:

– Hyvinvointiyhtymässä halutaan järjestää uudenlaiselta pohjalta avoimeen tiedonvaihtoon perustuva markkinavuoropuhelu, jonka pohjalta päästään sanoista myös tekoihin. Tätä kehitystä Päijät-Hämeen Yrittäjät on mielellään tukemassa. Onnistuneet markkinavuoropuhelut tarjoavat yrityksille tärkeän mahdollisuuden tehdä itseään tunnetuksi palveluja ostaville julkisille tahoille. Nyt järjestettävään tilaisuuteen toivotaankin runsaasti ateriapalveluntuottajia ja muita alaa sivuavia yrityksiä. Kertomalla ääneen yritystoimintasi arkisista realiteeteista ja toimintaan vaikuttavista tekijöistä voit vaikuttaa, toteaa Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.

– Yrittäjäyhteistyö on oleellinen osa tämän päivän julkisten palveluiden tuottamista. Toki yhteistyötä on tehty jo pitkään, mutta sen merkitys on kasvanut viime vuosina, jonka vuoksi yhteistyön kehittäminen vaatii avointa vuoropuhelua ja ymmärrystä yhteisestä päämäärästä. Toimiva yhteistyö on myös sitä, että osaamme nähdä toistemme osaamisen ja hyödyntää sitä puolin ja toisin eli verkostoitua.

Ikääntyneiden määrä on vahvassa kasvussa Päijät-Hämeessä tulevina vuosina, joka edellyttää juurikin yhteistyötä ja verkostoitumista. Kotiin vietävissä ateriapalveluissa tämä tarkoittaa myös sitä, että asiakaskuntaa ikääntyneistä löytyy yrityksille varmasti myös ennen kuin asiakkaan myöntämisperusteet palveluseteliin täyttyvät. Toki asiakaskuntaa tällaiseen palveluun saattaa löytyä jossain määriin muistakin ikäryhmistä, kuten esimerkiksi lapsiperheistä. Myös ateriapalvelun oheen tarjottu kauppapalvelu on varmasti tarpeellinen näille asiakaskunnille. Toivomme, että yritykset löytävät meille tuottamiensa palvelujen ohella uusia asiakasryhmiä ja palvelun tarvitsijoita.

Toivomme myös puolestamme aktiivista yrittäjäryhmää mahdollistamaan vuoropuhelumme tavoitteet ja sitä kautta asiakkaillemme valinnan vapautta heille kuuluviin palveluihin, joka on myös yksi palvelusetelin tärkeimmistä lähtökohdista, kertoo Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän palvelupäällikkö Jenni Tolsa.

Kuvassa Päijät-Hämeen Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Tiina Wangel, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän palvelupäällikkö Jenni Tolsa sekä Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.

Lisätietoja:

Palvelupäällikkö Jenni Tolsa, PHHYKY, p. 050 387 8750
Puheenjohtaja Tiina Wangel, Päijät-Hämeen Yrittäjät, p. 0400 487 992
Toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo, Päijät-Hämeen Yrittäjät, p. 0400 854 995