4.10.2018 klo 15:50
Uutinen

Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen kehitysohjelma käynnistymässä

Varsinais-Suomen ELY-keskus käynnistää yhteistyössä Balentor Oy:n kanssa pk-yrityksille suunnatun kehitysohjelman, jossa keskitytään myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittämiseen. Ohjelman yrityskohtainen toteutus varmistaa, että sisältö kohdistuu yritykselle tärkeisiin asioihin.

Kehitysohjelmassa keskitytään yrityksen myynnin kehittämiseen, markkinoinnin tehostamiseen ja asiakkuuksien johtamiseen. Tavoitteena ovat yrityksen tuloksellisuuden parantaminen ja liikevaihdon kasvu. Kehitysohjelma vahvistaa myös yrittäjän alueellista yhteistyöverkostoa ja auttaa kohdentamaan yrityksen sisäisten resurssien käyttöä.

Kehitysohjelma koostuu kymmenestä valmennuspäivästä (kaksi päivää kuukauden välein) ja kahdesta yrityskohtaisesta konsultointipäivästä.

Osallistumismaksu 1470 € / osallistuja (+ alv 24 %), kehitysohjelma sisältää de minimis -tukea ja on siten edullinen pk-yritykselle.

Kohokohtia aiemmin mukana olleiden mukaan ovat olleet:
• Liiketoiminnan kehittyminen – strategian ja käytännön toimien vahvempi yhteys
• Tyytyväisyys – yritysvalmentajien saama arvosana on 4,5 asteikolla 1-5
• Innostava ilmapiiri, verkostoituminen ja parhaat käytänteet
• ELY:n tuki pk-yritykselle 70 % osallistumismaksusta

Lisätiedot ohjelman sivustolta: http://www.balentor.fi/markkinoinnin-ja-asiakkuuksien-johtaminen

Kehitysohjelma käynnistyy 30.-31.10.2018.
Ilmoittautumisen takaraja on 19.10.2018.
ELY rahoittaa 70 % yrityksen osallistumismaksusta. Yhteyshenkilönä ELY:n päässä toimii asiantuntija Pirkka Hyssälä, 0295 023 037, pirkka.hyssala@ely-keskus.fi