12.9.2018 klo 15:02
Uutinen

Matkailu piristää Lapin yritysten näkymiä

Positiivisimmin tulevaisuuden näkymiin suhtaudutaan Lapin yrityksissä, käy ilmi Pk-yritysbarometrista. Suhdanneodotuksia kuvaava saldoluku nousi Lapsissa seitsemän yksikköä 38:aan.

– Lapin yritysten odotukset ovat yllättävänkin positiiviset. Nousu perustuu osaltaan matkailusektorin hyvään tilanteeseen, arvioi Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen.

Selvästi muuta Suomea paremmat näkymät ovat myös Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Helsingissä. Tosin viime keväästä suhdanneodotukset ovat laskeneet näillä alueilla.

Positiivista virettä on myös Kymenlaaksossa ja Pohjois-Karjalassa, joiden saldoluvut nousivat hieman. Kummallakin alueella odotukset henkilökunnan määrästä kasvoivat viime keväästä.

Korkeimmat odotukset henkilökunnan määrän kasvusta ovat pääkaupunkiseudulla ja Kainuussa. Selvästi heikoimmat suhdanneodotukset henkilöstön määrästä ovat Keski-Pohjanmaalla.

– Pk-sektori uskoo viennin vetämiseen yhä kohtalaisen paljon. Korkeimmat odotukset viennin kasvusta ovat Etelä-Savossa, Kuismanen kommentoi.

Tuontiodotukset ovat suurimmat Kainuussa, Helsingissä ja Satakunnassa. Investoinneissa positiivisimmat näkymät ovat Helsingissä ja Uudellamaalla.

toimitus (at) yrittajat.fi