Meiju Honkavuori asiantuntijaksi yrittäjyyskasvatuksen maakunnalliseen kehittämisohjelmaan

Hämeenlinnalainen Meiju Honkavuori on valittu asiantuntijaksi Nuorten Yrityspolku-kehitysohjelmaan. Honkavuori toimi aikaisemmin Kemijärven kehitys Oy:n toimitusjohtajana. Hän aloittaa uudessa tehtävässä elokuun alussa.

– Yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus ovat käsitteenä laaja-alaisia. Kyse ei ole vain yritystoiminnasta. Se on mahdollisuuksien havainnointia ja niihin tarttumista sekä kykyä muuttaa ideat sellaiseksi toiminnaksi, joka tuottaa taloudellista, kulttuurista, sosiaalista tai yhteiskunnallista arvoa, Meiju Honkavuori toteaa.

Yrittäjyyskasvatus on kokeneelle yrittäjälle ja yrityskehittäjälle myös omakohtaisesti tärkeä asia. Hän on ollut aikaisemmin edistämässä asiaa mm. Hattulan yrittäjien puheenjohtajana ja opettajana. Tällä hetkellä hän opiskelee työn ohessa yrittäjyyskasvatuksen pilottikoulutusohjelmassa Lapin Yliopistossa.

– Yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen kaivataan menetelmäosaajia, työpareja ja innostajia. Kokemukseni mukaan on suuri tarve tiedonvaihtoon yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisesta ja käytännöistä oppilaitosasteiden välillä. Kun siirtymät oppilaitoksesta ja ikäryhmästä toiseen olisivat sujuvia yrittäjyyskasvatuksen saralla, olisivat myös oppimispolut täydellisempiä ja tulokset pitkällä aikavälillä parempia, Honkavuori summaa.

Nuorten Yrityspolku kokonaisuus on Suomen mittakaavassa uusi ja se perustuu Hämeenlinnassa joitakin vuosia sitten toteutettuun Saumaton hautomopolku-hankkeeseen ja sen oppeihin. Toimintamallissa yritysneuvojien näkemys tuodaan yrityskasvatuksen toteuttajien ja kehittäjien tueksi. Samalla konseptoidaan koko palveluketju oppilaitoksista yritysten perustamisneuvonnan kautta tuleville kehityspoluille. Kehittämisohjelman sivutuotteena syntyvät myös kuntakohtaiset suositukset sekä ehdotus maakunnalliseksi yrittäjyyskasvatuksen strategiaksi seuraavalle maakuntaohjelmakaudelle.

– Jatkamme aikaisemmista onnistumisista ja opimme vanhoista virheistä. Tällä reseptiikalla lähdemme tekemän yhteistyötä ja laajempaa kokonaisuutta alueella jo käynnissä olevien kehitysaihioiden kanssa, Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka lupaa.

Kehittämisohjelma toteutetaan 2022–2024 Työ- ja elinkeinoministeriön ja Hämeen Yrittäjien rahoituksella. Yrittäjät toimii myös kehittämisohjelman isäntäorganisaationa. Muita keskeisiä toimijoita kehittämisohjelmassa ovat Hämeen liitto Uusyrityskeskukset, oppilaitokset, kunnat ja maakunnan liitto sekä kaikki yrittäjyyskasvatusta toteuttavat ohjelmat ja opettajat.