23.9.2020 klo 10:13
Uutinen

Meri-Lapin yrittäjien paikallisyhdistykset syventävät yhteistyötään – tarkoitus työstää yrittäjien edunvalvontaa niin, että toiminnan hedelmät vaikuttavat positiivisesti Lappiin

Yrittäjäyhdistykset uskovat, että yhteisesiintyminen lisää edistettävien asioiden painoarvoa ja niiden eteneminen nähdään laajemminkin alueen elinvoimaisuuden kannalta myönteisenä.

Viiden kunnan yrittäjien paikallisyhdistykset, Simo Yrittäjät, Kemin Yrittäjät, Keminmaan Yrittäjät, Tervolan Yrittäjät ja Tornion Yrittäjät lisäävät yhteistyötä alueen yrittäjäilmaston parantamiseksi. Yhdessä otetaan muun muassa kantaa alueelle ja alueen yrityksille sekä niiden toiminnan kannalta tärkeisiin kysymyksiin.

Tarkoitus on yrittäjäyhdistysten toimesta alleviivata Lapin yhtenäisyyttä. Meri-Lapin paikallisyhdistykset korostavat tässä yhteistyössä kuntarajojen madaltamista kaikessa toiminnassa. Muutkin Lapin alueet ryhtyvät toiminnassaan samanlaatuiseen, rakentavaan yhteistyöhön ja madaltamaan kuntarajoja toiminnassaan. Paikallisyhdistysten toiminta on kunkin kunnan alueella tästä eteenpäinkin tärkeää, mutta tämänlaatuinen yhteistyön kautta saavutettu koordinaatio tuo parhaimmillaan lisäarvoa. Tarkoitus ei ole korostaa ainoastaan Lapin eri alueiden omia vahvuuksia ja tavoitteita, vaan pyrkimys on tehdä asioita niin, että koko Lappi on hyvä paikka yrittää.

Paikallisyhdistysten toiminta on kunkin kunnan alueella tästä eteenpäinkin tärkeää, mutta tämänlaatuinen yhteistyön kautta saavutettu koordinaatio tuo parhaimmillaan lisäarvoa, sanoo Lapin Yrittäjien puheenjohtaja Marko Vuorinen.

Esimerkkinä monella sektorilla

Lisäksi alueen yrittäjäyhdistykset haluavat olla osaltaan esimerkkinä Kemi-Tornio alueen yhteistyön lisäämiseksi mahdollisimman monella sektorilla. Yhdistysten edustajat haluavat tavata alueen kuntapäättäjiä ja keskustella heidän kansaan yhdessä yrittäjyyden edellytysten ja alueen vetovoimaisuuden parantamiseksi.

Tämän yhteistyötoiminnan tarkoitus on myös antaa poliitikoille ja kuntien viranhaltijoille myönteisiä signaaleja yhteistyöstä. Toiminta on siis kiinteästi linjassa alueen yrittäjien paikallisyhdistysten ja Lapin aluejärjestön, Lapin Yrittäjät ry:n strategian ja toiminnan kanssa. Toiminnan tarkoitus on työstää koko Lapin elinvoimaa ja yrittäjien edunvalvontaa niin, että toiminnan hedelmät vaikuttavat positiivisesti Lappiin.

Lisätietoja:

Marko Vuorinen, Lapin Yrittäjät ry:n puheenjohtaja, 044 260 8919 Sakari Laukkanen, Kemin Yrittäjät ry:n puheenjohtaja, 0400 690 277 Martti Kankaanranta, Tornion Yrittäjät ry:n puheenjohtaja, 0500 693 745