23.5.2023 klo 09:25
Uutinen

Mielipide: Kunnat yrityksenä – Voisiko kunnat myydä itseään tavoitteellisesti uusille yrityksille?

Kuntien ja yritysten toimintalogiikka on perinteisesti mielletty varsin erilaiseksi. Kuntien ensisijainen tehtävä on tarjota asukkailleen peruspalveluita, kuten varhaiskasvatus- ja koulupalveluita sekä infrastruktuuria. Yrityksille tarjotaan esimerkiksi neuvonta- ja tukipalveluita ja TE-palvelut 2024 uudistuksen myötä kuntien työllisyys- ja elinvoimatehtäviin lisätään myös työllisyyden ja yritysten kasvua tukevat julkiset palvelut. Palveluiden tarkoituksena on taata kuntalaisten ja yritysten hyvinvointi, ja niiden rahoittamiseen käytetään verovaroja. Yritykset puolestaan pyrkivät tuottamaan voittoa tai muuta arvoa omistajilleen ja toimintaympäristölleen tarjoamalla tuotteita ja palveluita, joita asiakkaat ovat valmiita ostamaan.

Näistä eroista huolimatta kuntien ja yritysten välillä on yhteisiä piirteitä. Molempien tulee olla tehokkaita ja taloudellisia, jotta ne voivat palvella parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaitaan tai asukkaitaan. Tässä yhteydessä kunnilla on paljon opittavaa yritysten toimintatavoista, erityisesti myynnin ja markkinoinnin alalla. Kunnat voisivat ottaa jatkuvasti käyttöön myynnin ja markkinoinnin työkaluja houkutellakseen uusia asukkaita, yrityksiä ja investointeja.

Miksi esimerkiksi kunnasta kiinnostunut yrityksen edustaja ei voi juuri missään kunnan yrityspalvelussa varata omatoimisesti keskusteluaikaa verkosta?

Avoimuus tuo resursseja

Kuntien tulisi olla avoimia ja läpinäkyviä myyntitavoitteiden suhteen. Asukkaiden tulisi tietää, miten ja miksi kunta pyrkii houkuttelemaan uusia yrityksiä, ja millaisia vaikutuksia näillä toimenpiteillä on kunnan talouteen ja palveluihin. Tällaisella avoimuudella sekä yhteisillä tavoitteita valjastetaan myös kuntalaiset tekemään tärkeää työtä elinvoimaisuuden ja tulevien työpaikkojen suhteen. Kukapa meistä kuntalaisista ei haluaisi lisätä oman kunnan elinvoimaisuutta tai työpaikkojen määrää?

Ensimmäinen askel on tavoitteiden asettaminen. Kuntien pitää kysyä itseltään: minkä tyyppisiä yrityksiä haluamme houkutella? Haluammeko keskittyä tiettyyn toimialaan, kuten teknologiaan tai terveydenhuoltoon? Vai olemmeko kiinnostuneita laajemmasta yritysjoukosta? Kuinka monta uutta yritystä haluamme alueellemme seuraavan viiden vuoden aikana? Nämä tavoitteet tulee suhteuttaa kuntien strategiaan ja resursseihin.

Seuraava askel on konkreettisen suunnitelman laatiminen mittareineen. Tämä tarkoittaa uusien yritysten ja työpaikkojen määrää sekä näihin johtavia toimenpiteitä kuten kontaktointia, palavereita sekä kampanjoita.

Viimeinen, mutta erittäin tärkeä askel on suunnitelman toteutuksen seuranta. Tuloksia tulee arvioida säännöllisesti ja suunnitelmaa tulee tarvittaessa muuttaa, jotta tavoitteet saavutetaan. Kuntien ja yritysten välillä on ja pitää olla eroja, mutta se ei tarkoita, etteikö kunnilla olisi mahdollisuus oppia yrityksiltä. Ja miksipä yritykset eivät olisi myös valmiita auttamaan, olemmehan loppujen lopuksi samassa veneessä.

Aki Karkulahti
Savon Yrittäjien hallituksen jäsen ja
markkinointitoimisto Call to Actionin yrittäjä ja toimitusjohtaja