Mielipide: Yrittäjämyönteisyyttä Ylä-Savossa?

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta on tilannut selvityksen, jonka perusteella esitetään koko toiminta-alueen siirtymistä kunnan järjestämään kuljetusjärjestelmään. Tällä hetkellä Ylä-Savon kunnissa on toiminnassa sekajätteiden osalta kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetusmalli eli kiinteistöjen omistajat voivat nykyisessä mallissa sopia itse jätteenkuljetuksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että alueella toimii yksityisiä paikallisia jätehuoltoyrittäjiä

On muistettava, että Ylä-Savon Jätehuolto Oy on saamassa jätelain perusteella itselleen koko alueella muutaman vuoden sisällä biojätteen ja pakkausjätteiden (lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkaukset) kuljetuksen. On kohtuutonta, että yksityisiltä yrityksiltä loppuisi myös sekajätteen kuljetus.

Savon Yrittäjät, Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry sekä SKAL Ympäristöyritykset ry esittää huolensa tulevista jätteenkuljetusjärjestelmän muutoksista Ylä-Savossa. Tulevaisuudessa kiinteistön haltija ei voisi enää vaikuttaa siihen, että kenen palveluja hän voi käyttää. Tällöin kuljetukset kilpailutetaan suurina alueina kunnittain. Käytäntö on jo nyt osoittanut, että kilpailutuksen myötä ylimääräinen kuljetuskaluston kapasiteetti tulee häviämään alueelta ja sillä on erittäin iso merkitys vaikutus kriisitilanteiden hoidossa ja huoltovarmuuden osalta.

Ehdotuksen mukainen muutos heikentää voimakkaasti paikallisten jätteenkuljetusyritysten toimintamahdollisuuksia sekä siten aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia muun muassa työllisyydessä.

Me allekirjoittaneet toivomme, että Ylä-Savon seutu yrittäjämyönteisenä seutuna arvostaa yritystoiminnan kehittämistä alueellaan ja valitsee alueelleen kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen. Se on toiminut alueella hyvin, tarjoaa alueelle työpaikkoja sekä turvaa monipuolisen, joustavan sekä tehokkaan palvelutarjonnan kuntalaisille sekä vapaa-ajan asukkaille.

Yrittäjämyönteisyyttä on vaalittava.

Anssi Kujala, toimitusjohtaja, Suomen Kuljetus- ja Logistiikka SKAL ry
Paula Aikio-Tallgren, toimitusjohtaja, Savon Yrittäjät
Tarja Anttonen, toiminnanjohtaja, SKAL Ympäristöyritykset ry

Muita kiinnostavia aiheita