Veli Puttonen
21.12.2021 klo 11:35
Uutinen

Mielipidekirjoitus: Palvelusetelit otettava laajempaan käyttöön sote-alueilla

Palvelusetelillä pienetkin sote-yritykset voivat tarjota osaamistaan suomalaisten palveluihin uusilla sote-alueilla. Palvelusetelien käyttöä tulee laajentaa niin hyvinvointialueella, kuin myös kuntien hyte-palveluissa (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen). Keski-Suomen hyvinvointialueen kehittämisessä mukana oleva YrHyvaKS-hanke haluaa aktiivisesti kehittää nykyisiä ja uusia palvelusetelimalleja.

Setelistä hyötyvät niin asiakkaat, palveluntuottajat kuin sote-alue. Tämä siitä syystä, että palveluseteli lisää palveluvalikoimaa ja samalla asiakkaan vapautta valita

Palvelusetelit on otettava kunnolla käyttöön uusilla hyvinvointialueilla. Asia on tulevien sote-päättäjien käsissä.  

Palveluseteli on julkisen sektorin myöntämä tuki, jolla korvataan yksityisen palveluntuottajan tuottamasta palvelusta ennalta sovittu kustannus. 

Setelin käyttö on edelleen vähäistä. Sen osuus oli vain 1,15 prosenttia kaikista sote-menoista vuonna 2020. Keski-Suomessa palvelusetelikäytännöt ovat kuitenkin tuttuja ja kasvaneet koko ajan, mutta liian hitaasti. Edellisessä sote-uudistuksessa listasimme yli 30 uutta palvelusetelikohdetta, nyt lukumäärä olisi vielä suurempi.

Palvelusetelien käyttöönotossa ja suunnittelussa tulee huomioida seuraavia asioita: Ne eivät saa olla pelkästään täydentäviä palveluja esimerkiksi jonojen purkamiseen. Eikä palvelusetelin omavastuuosuus asiakkaalle saisi olla korkeampi, kuin julkisen vastaavan palvelun hinta. Palveluseteliä tulee tarjota siis tasapuolisesti vaihtoehtona julkiselle palvelutuotannolle.

Palveluseteli on myös kustannustehokas tapa tuottaa palveluita. Palvelusetelillä tuotetta palvelu ei saa ylittää julkisen palvelun hintaa. Palvelusetelien hinnan laskentaan tarvitaan yhtenäiset, alueelliset erot tarvittaessa huomioivat, läpinäkyvät laskentamallit. Palveluseteli ei myöskään saa olla alihinnoiteltu, eli sen laskennassa on huomioitava kaikki kustannustekijät.

Veli Puttonen

YrHyvaKS-hanke

Hankinta-asiamies
Keski-Suomen Yrittäjät