10.1.2020 klo 09:03
Uutinen

Mietitkö mitä kuluja voit vähentää firman verotuksessa? Tässä vinkit monia askarruttaviin kuluihin

Otimme selvää, mitkä kulut ovat vähennyskelpoisia yritystoiminnan tuloverotuksessa. Kysyimme veroasiantuntijalta koulutuspäivistä, firman pyöreiden vuosien juhlistamisesta, työvaatteista sekä lounasedusta.

Yrityksen tulonhankkimistoimintaan kohdistuvat menot ovat vähennyskelpoisia. Lähtökohtaisesti kaikki elinkeinotoimintaa suorasti tai epäsuorasti edistävät menot ovat vähennyskelpoisia.

– Yrityksen verotuksessa saa luonnollisesti vähentää vain sen omaan tulonhankkimistoimintaansa kohdistuvia menoja, ei esimerkiksi yhtiön omistajan tai yksityisen elinkeinonharjoittajan elantomenoja. On hyvä myös muistaa, että edustusmenoista vain puolet on tuloverotuksessa vähennyskelpoista, Yrittäjien veroasiantuntija Laura Kurki kertoo.

Edustusmenoiksi katsotaan yrityksen ulkopuolisiin henkilöihin, kuten asiakkaisiin tai liiketuttaviin, kohdistuvia vieraanvaraisuudesta tai muusta huomaavaisuudesta aiheutuneita menoja. Edustamista on esimerkiksi liikekumppanin vieminen lounaalle.

Yrityksen omistajan yksityismenot eivät ole liikkeen menoja. Yritysmuodosta riippuen kysymys on tällöin vähennyskelvottomasta yksityismenosta tai peitellystä osingosta.

Koulutuksen vähentäminen – Esimerkki vähennyskelpoisesta koulutuspäivästä

Osakeyhtiössä tai henkilöyhtiössä työskentelevän omistajayrittäjän koulutuksen, esimerkiksi maaliskuussa järjestettävän Yrittäjäristeilyn, voi vähentää yritystoiminnan verotuksessa koulutusmenona.

– Työnantajayritys voi vähentää verotuksessa henkilökunnan koulutusmenoja. Merkille pantavaa toiminimiyrittäjän oman koulutuksen osalta on, että hän voi vähentää verotuksessa lähtökohtaisesti vain täydennyskoulutuksestaan aiheutuvia menoja, sillä yrittäjän omasta peruskoulutuksesta aiheutuvia menoja pidetään vähennyskelvottomina elantomenoina, SY:n veroasiantuntija Laura Kurki opastaa.

Toissa vuonna voimaan tulleen lakimuutoksen myötä veronalaista tuloa ei muodostu työnantajan kustantamasta työntekijän koulutuksesta, joka tapahtuu työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan intressissä. Työntekijän tai hänen lähipiirinsä osakkuusasema työnantajayrityksessä ei estä koulutuskustannusten verovapautta. Koulutus voi olla esimerkiksi peruskoulutusta, ammattikoulutusta, ammatillista täydennyskoulutusta, jatkokoulutusta tai muuta lisäpätevyyttä tuovaa koulutusta.

Kurki täsmentää, että erityisesti suppean omistuspohjan yrityksissä voi kuitenkin syntyä tulkinnallisia tilanteita siitä, tapahtuuko koulutus työnantajan intressissä.

Työnantajan kannalta koulutuksen verokohtelu vaikuttaa siihen, onko etua pidettävä veronalaisena palkkana, josta on toimitettava ennakonpidätys ja suoritettava työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Miten on työvaatteiden laita?

Pääsääntöisesti työssä käytettävistä vaatteista aiheutuneet menot luetaan elantomenoiksi. Jos työnantaja korvaa työntekijän työvaatteista aiheutuneita kustannuksia tai hankkii työvaatteita, suoritukset ovat lähtökohtaisesti työntekijän palkkaa. Tällöin yritys voi vähentää työvaatteista aiheutuneet kulut omassa verotuksessaan. Työvaatekustannukset eivät yleensä ole myöskään työntekijän tai yrittäjän omassa verotuksessa vähennyskelpoisia tulonhankkimiskustannuksia.

– Oikeuskäytännön perusteella voidaan todeta, että verotettavaa etuutta ei ole muodostunut, jos työvaatteella on rajoitettu käyttömahdollisuus tai jos kyse on työssä tarvittavasta suojavaatteesta tai suojavarustuksesta. Oikeuskäytäntö on tältä osin ollut varsin tiukkaa. Pelkästään se, että työ edellyttää edustavaa pukeutumista, ei ole oikeuttanut verovapaisiin korvauksiin, Laura Kurki opastaa.

Myös yksinyrittäjä voi saada lounasedun – Huomioi yritysmuoto

Yksin syödyt lounaat ovat verotuksessa vähennyskelvottomia elantomenoja. Ravintoedun, eli lounasedun kannalta on olennaista yritysmuoto.

– Ravintoedun tulee muiden luontoisetujen lailla olla työnantajan järjestämä ja kustantama. Tämä tarkoittaa sitä, että osakeyhtiömuodossa ja henkilöyhtiömuodossa toimiva yrittäjä voi järjestää itselleen ravintoedun. Sen sijaan toiminimiyrittäjä ei ole verotuksessa itsensä työnantaja, joten hän ei voi itselleen ravintoetua järjestää.

Ravintoedun järjestämisestä aiheutuneet kulut ovat vähennyskelpoisia yritykselle ja veronalaisen edun arvo verotetaan työntekijällä. Ravintoedulla tarkoitetaan järjestelyä, jossa työnantaja tarjoaa palkansaajalle aterian käypää hintaa alempaan hintaan tai täysin vastikkeetta.

Firman pyöreiden vuosien juhlat voi vähentää verotuksessa tietyin edellytyksin

Jos yhtiö järjestää koko henkilöstölleen yhteisiä juhlatilaisuuksia tai muita vastaavia tavanomaisia tilaisuuksia, kuten kesäjuhlat tai yrityksen 20-vuotismerkkipäiväjuhlat, se voi vähentää kulut verotuksessa, eikä työntekijöille muodostu veronalaista etuutta.

Laura Kurjen mukaan edellytyksenä on, että kollektiivisena virkistystoimintana järjestettävien tilaisuuksien kustannuksia ja järjestämistiheyttä voidaan pitää tavanomaisina ja kohtuullisina. Jos yhtiön pyöreitä vuosia juhlistamaan on kutsuttu myös asiakkaita ja liikekumppaneita, muuttuu tilaisuuden luonne edustamiseksi.

Tulkinnallisissa tilanteissa on hyvä selvittää veroseuraamukset Verohallinnosta etukäteen ikävien yllätysten välttämiseksi.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi