Näin paljon yrityslaina kallistui
Kuva: Getty Images
1.3.2024 klo 11:42
Uutinen

Mikro- ja pienyrityksillä isoja ongelmia saada peruspankkipalveluja – ”Johtaa pahimmillaan liiketoiminnan päättymiseen”

Suomen Yrittäjät vaatii lainsäädännön muuttamista niin, että peruspankkipalvelujen tarjoamisvelvoitetta laajennetaan koskemaan yrityksiä ja yhteisöjä sekä elinkeinotoimintaa harjoittavia luonnollisia henkilöitä.

Valtiovarainministeriön perjantaina julkaisemassa arviomuistiossa ”Pankkipalvelujen ja luottolaitoslainsäädännön arviointi” todetaan useiden yritysten kohdanneen merkittäviä ongelmia palveluiden saatavuudessa. Ongelmia on raportoitu niin tilien avaamisessa, palveluiden rajoittamisessa kuin tilien sulkemisissa. 

Ongelmat kohdistuvat ennen kaikkea mikro- ja pienyrityksiin ja näistä erityisesti maahanmuuttajataustaisiin yrityksiin. Selvitysten mukaan pankkipalveluiden saatavuuteen liittyvät ongelmat ovat viime vuosina yleistyneet varsin merkittävissä määrin.

Ongelma näkyy neuvontapalveluissa

Ongelmat pankkipalvelujen saatavuudessa ovat jo jonkin aikaa näkyneet lisääntyneinä yhteydenottoina Suomen Yrittäjien neuvontapalveluun. Yrittäjät ovat kertoneet, kuinka yritykselle ei avata asiakassuhdetta ja maksutiliä mihinkään pankkiin.

Yhteydenotoissa on tunnistettu kolme yleisintä syytä pankkipalveluiden eväämiseen: yrityksen vastuuhenkilön tai osaomistajan maksuhäiriömerkintä, yrittäjän ulkomaalaistausta sekä yrityksen käymä kansainvälinen kauppa. Lisäksi useammassa maassa toimivien yritysten asiakassuhteita Suomessa on lopetettu perustelematta.

Yrittäjät on tyytyväinen siihen, että myös valtiovarainministeriön arviomuistiossa tunnistetaan pienten yritysten kasvavat ongelmat saada peruspankkipalveluja. Yrittäjät vaatii ongelman ratkaisemiseksi lainsäädännön muuttamista niin, että peruspankkipalvelujen tarjoamisvelvoitetta laajennetaan koskemaan yrityksiä ja yhteisöjä sekä elinkeinotoimintaa harjoittavia luonnollisia henkilöitä.

– Nämä ministeriön tekemät havainnot vastaavat Suomen Yrittäjien havaintoja, joiden mukaan pienillä yrityksillä on lisääntyvässä määrin vaikeuksia tilien avaamisessa. Yritykselle ei avata asiakassuhdetta ja maksutiliä mihinkään pankkiin. Yrittäjän ulkomaalaistausta (ei-ETA ja nyt yhä useammin myös ETA-kansalainen) on yhä kategorisemmin muodostunut esteeksi peruspankkipalvelujen saannille, sanoo ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä. 

– Toisaalta kansainvälistyneiltä pk-yrityksien pankkipalvelujen tarjoaminen uhataan lopettaa, jos yritys ei lopeta liiketoimintaansa kolmansiin maihin. Lisäksi palvelua kieltäydytään tarjoamasta perustuen yksittäisen osaomistajan mahdolliseen vanhaan henkilökohtaiseen maksuhäiriömerkintään, Malinen jatkaa.

”Johtaa pahimmillaan liiketoiminnan päättymiseen”

Malisen mukaan nykytilanne on se, että pienten pk-yritysten on erittäin vaikeaa ja jopa mahdotonta saada peruspankkipalveluja.

– Tämä johtaa pahimmillaan liiketoiminnan aloituksen estymiseen tai olemassa olevan liiketoiminnan päättymiseen. 

Suomen Yrittäjien mukaan ongelma voidaan ratkaista muuttamalla luottolaitoslain säännöksiä asiakkaan oikeudesta peruspankkipalveluihin siten, että kyseiset säännökset laajennettaisiin koskemaan yrityksiä ja yhteisöjä sekä elinkeinotoimintaa harjoittavia luonnollisia henkilöitä. Myös valtiovarainministeriön arviomuistion mukaan ”oikeutta peruspankkipalveluihin olisi perusteltua harkita laajennettavaksi koskemaan yrityksiä, yhteisöjä ja elinkeinonharjoittajia”. 

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Toimitus
Toimitus