17.11.2020 klo 11:21
Uutinen

Millainen olisi kunta ilman yrityksiä? – Pienessä Simon kunnassa panostetaan yritysneuvontaan ja kaavoitukseen

Kunnan päätökset vaikuttavat siihen, menestyvätkö yritykset kunnassa, vai siirtyvätkö palvelut muualle. Simon pienessä kunnassa yrityksiä palvelee elinkeinokoordinaattori ja kunta tukee pienellä rahasummalla erityisasiantuntemuksen hankkimista.

Yrittäjät peräänkuuluttavat yritysvaikutusten parempaa arviointia kuntiin.

– Vain harvassa kunnassa arvioidaan systemaattisesti, miten päätökset vaikuttavat yrityksiin ja esimerkiksi niiden tarjoamiin työpaikkoihin. Yritysvaikutukset pitää ottaa huomioon paremmin, vaatii Suomen yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Yrittäjien Kunnallisjohdon verkkoseminaarin puheenvuorossaan.

– Suomessa julkinen sektori on levittäytynyt niin laajalle, että se vie pohjaa pois kansantalouden vaurastumiselta. Kunnan on keskityttävä ydintehtäviinsä ja tunnustaa pienten ja keskisuurten yritysten merkitys.

Verkkoseminaari järjestettiin yhden valtakunnallisen ja 19 alueellisen tilaisuuden yhdistelmänä.

Kunnan ja yrittäjien kohtalonyhteys – Petri Salminen: ”Tuki lähtee siitä, että halutaan olla varmistamassa oman alueen yritysten menestyminen”

Suomen Yrittäjillä on paikallisyhdistys lähes jokaisessa Suomen kunnassa.

– Tämä yhteys on koronakriisissäkin osoittanut vahvaksi voimavaraksi, jonka avulla on konkreettisesti autettu tuhansia suomalaisia yrittäjiä. Esimerkiksi yrittäjien ja kuntien rahoittamien neuvontaorganisaatioiden toimesta on yhdessä annettu neuvoja jo lähes 40 000 yritykselle, Kujala kertoi verkkoseminaarin puheenvuorossaan.

Yrittäjien tuoreen puheenjohtaja Petri Salmisen mukaan kunnat ja yritykset ovat käyneet hyvää vuoropuhelua kriisin aikana, mutta tukikeinoja on monia:

– Kunta voi olla joillekin yrityksille se tärkein yhteistyökumppani. Kuntien menestys nojaa täysin siihen, miten suomalaiset yritykset työllistävät ja maksavat verotuloja. Kunnan tuki lähtee siitä, että halutaan olla varmistamassa oman alueen yritysten menestyminen, ja että yritykset pysyvät pystyssä akuutin kriisivaiheen yli. Jos kunnan on mahdollista helpottaa yritysten kustannuspaineita, kannattaa se tehdä. Jos hankintoja on mahdollista paloitella niin, että oman alueen yritykset pystyvät osallistumaan, kannattaa tämä tehdä.

– Kunta voi parhaimmillaan olla fasilitoimassa yhteistyötä alueen pienten ja suurempien yritysten välillä.

Case Simo kaavoittaa pienteollisuusalueita ja elinkeinokoordinaattori on yritysten käytettävissä – Myös rahatuki mahdollinen

Meri-Lapin alueella sijaitsevassa Simon kunnassa asuu noin 3000 ihmistä ja yrityksiä on 158 kappaletta.

– Kunta on suurin työllistäjä Simossa. Elinkeinorakenne on pien- ja mikroyritysvaltainen. Meillä on muun muassa maa- ja metsätaloutta sekä maansiirto- ja kuljetusyrityksiä. Yrityksemme ovat tiitteriä, eli kovia tekemään töitä, kunnanjohtaja Vivi Marttila kertoo.

Marttila puhuu iltapäivällä seminaarissa kunnan elinvoimaisuudesta. Sote-palvelut ovat Oulunkaaren kuntayhtymässä.

– Pidämme erittäin tärkeänä aloittavien yritysten neuvontaa ja elinkeinokoordinaattorimme on juuri tätä varten. Haluamme kuntana myös tukea jo toimivia yrityksiä sellaisissa kysymyksissä, joihin tarvitaan erityisasiantuntemusta esimerkiksi sukupolvenvaihdoskysymyksissä. Tuki on rajattu 500 euroon ja siitä sovitaan etukäteen kunnan kanssa.

Simo on osakkaana Tornion Team Botnia elinkeinoyhtiössä. Kunta kuuluu Kemi-Tornion seutukuntaan.

Ajankohtaisista asioista Marttila nostaa koronakriisin lisäksi esiin valtatie 4:n ison remontin, joka on työllistänyt kuljetusalaa.

– Yksinyrittäjätuki tuli meilläkin tarpeeseen. Reilu parikymmentä pienyritystämme sai tukea. Suhtaudun tulevaan positiivisesti, simolaiset ovat sisukkaita.

Marttila mainitsee kunnan elinkeinopolitiikan kärkinä uusiutuviin energioihin, kuten tuulivoimaan, panostamisen, paikallisen teollisuuden ja yrittäjyyden tukemisen sekä kaavoittamisen yritysten tarpeisiin. Kunnassa onkin kolme pienteollisuusaluetta.

– Lisäksi Karsikkoniemessä Perämeren alueella on kaavoitettu suurteollisuudelle paikka.

Marttila nostaa esiin hankinnoissa paikallisuuden hyödyntämisen.

– Tekninen puoli hankkii eniten, it-asiat ja sote-ostot ovat Oulunkaaren kuntayhtymän kanssa yhteistyössä.

Suomen Yrittäjien kuntabarometrin tuloksista pääsee katsomaan kuntakohtaisia tuloksia siitä, miten yrittäjät ovat arvioineet kunnan elinkeinopolitiikkaa. Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala rohkaisee kuntia käsittelemään kuntabarometrin kuntakohtaisiin tuloksiin, sekä ottamalla käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin kunnan päätöksenteossa.

Yrittäjät koosti kymppilistan kuntavaaleihin

Suomen Yrittäjät nostaa yrittäjille tärkeät asiat esiin kuntavaaliohjelmassaan Ei kuntaa ilman yrityksiä. Listalla nostetaan esiin muun muassa:

1. Julkista sektoria on kavennettava, jos halutaan jotain jakaakin.

2. Elinkeinopolitiikka on kunnan ja yritysten vuoropuhelua. Sitä tarvitaan.

3. Valtuuston kannattaa tarkistaa, miten päätökset vaikuttavat yrityksiin.

4. Nopea kaavoitus ja lupapalvelut auttavat yrityksiä pärjäämään.

Tutustu Yrittäjien kuntavaaliohjelmaan Ei kuntaa ilman yrityksiä

Tutustu tiivistelmään Yrittäjien kuntavaaliohjelmasta

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi