17.12.2018 klo 11:40
Uutinen

Millaisia ovat yksinyrittäjät Suomen Yrittäjissä?

Suomen Yrittäjien jäsenistä yli puolet, 58 prosenttia, on yksinyrittäjiä.

Yksinyrittäminen on yrittäjyyden yleisin muoto. Yksinyrittäjyyden yleistyminen on ollut työelämässä 2000-luvun merkittävin trendi. Vuosituhannen alussa yksinyrittäjien määrä oli Tilastokeskuksen mukaan 123 000 ja vuonna 2017 jo 171 000. Samaan aikaan työantajayrittäjien määrä on pysynyt suunnilleen samana, noin 90 000 yrittäjässä. Yrittäjien määrän kasvu on perustunut yksinyrittäjien määrän kasvuun.

Suomen Yrittäjien jäsenistä noin 58 prosenttia on yksinyrittäjiä. Alueellisesti yksinyrittäjien osuudessa on jonkin verran eroja, osuus vaihtelee 52 prosentin ja 62 prosentin välillä. Suurin yksinyrittäjien osuus jäsenistä on Pirkanmaalla ja toiseksi suurin Uudellamaalla.

Yksinyrittäjäjäsenissä on melkein yhtä paljon elinkeinonharjoittajia ja osakeyhtiöyrittäjiä, elinkeinonharjoittajia hieman enemmän.

Palvelualan jäsenyrittäjistä yli puolet yrittää yksin, mutta myös rakentamisessa yksinyrittäjä on yli puolet.

Eniten yksinyrittäjäjäseniä on ikäluokassa 45–54 vuotta. Suhteellisesti eniten, peräti 66 prosenttia, yksinyrittäjiä on on nuorissa, alle 34-vuotiaissa yrittäjissä. Yrittäminen siis aloitetaan usein yksin.

Yksinyrittäjätoiminnan tavoite- ja toimenpideohjelma valmisteilla

Syksyn aikana on valmisteltu yksinyrittäjätoiminnan tavoite- ja toimenpideohjelman päivitystä. Ohjelma on parhaillaan lausuntokierroksella.

Ohjelma sisältää yksinyrittäjille tärkeitä edunvalvonnallisia ja toiminnallisia tavoitteita. Ohjelman toivotaan myös herättävän keskustelua, levittävän hyviä käytäntöjä sekä edistävän verkostoitumista yksinyrittäjien asioiden tiimoilta.