17.11.2020 klo 14:05
Uutinen

Miltä kotikuntasi näyttäisi ilman yrityksiä?

Valtuuston päätökset vaikuttavat suoraan siihen, menestyvätkö yritykset kunnassa, vai siirtyvätkö palvelut muualle. – Siksi kuntavaaliehdokkaiden ja äänestäjien kannattaa miettiä yrittäjien ja yritysten asioita, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

Kuinka moni valtuutettu miettii valtuuston kokouksessa päätöksiä tehdessään, miten päätös vaikuttaa vaikkapa oman lähiruokakaupan, kunnassa toimivan teollisuusyrityksen tai yksinyrittäjien toimintaan?

– Kuntavaaliohjelman julkistaminen näin varhain antaa puolueille, ehdokkaille ja äänestäjille hyvin aikaa miettiä vaaleja yritysten näkökulmasta. Kuntaa ei ole ilman yrittäjiä ja heidän tarjoamia työpaikkoja, palveluja ja verotuloja, Keski-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Sanna-Mari Jyräkoski sanoo.

Yrittäjien kymppilista kuntavaaleihin

Suomen Yrittäjät nostaa yrittäjille tärkeät asiat esiin kuntavaaliohjelmassaan Ei kuntaa ilman yrityksiä:

1. Julkista sektoria on kavennettava, jos halutaan joitain jakaakin.

2. Elinkeinopolitiikka on kunnan ja yritysten vuoropuhelua. Sitä tarvitaan.

3. Valtuuston kannattaa tarkistaa, miten päätökset vaikuttavat yrityksiin.

4. Nopea kaavoitus ja lupapalvelut auttavat yrityksiä pärjäämään.

5. Kunnan yrityksiltä kaipaamat tiedot voitava antaa sähköisesti yhdessä paikassa.

6. Etätöiden yleistyminen on monelle kunnalle mahdollisuus.

7. Kilpailutuksissa muistettava pienet yritykset.

8. Vähemmän kuntayhtiöitä, enemmän paikallista yrittäjyyttä!

9. Yritykset mukaan tuottamaan palveluita.

10. Koulutus nykyaikaan, nuorille oppia yrittäjyydestä.

Vuosi 2020 muutti elämää Suomessa nopeasti ja rajusti – vaatii toimia tulevalla valtuustokaudella

Vuosi 2020 toi koronakriisin myötä vauhtia muutoksiin, joita Suomessa koetaan. Näihinkin Yrittäjät tarjoaa ohjelmassaan ratkaisuja.

Väki on vanhentunut jo pitkään, mutta koronaviruksen takia hoitojonot pitenevät ja uudesta valtuustokaudesta tulee todella haasteellinen.

– Nyt mahdollisesti lopulta toteutuvassa sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksessa on pakko ottaa myös yritykset mukaan tuottamaan palveluita, jos halutaan, että ihmiset saadaan hoidetuksi, Kujala kertoo esimerkin.

Monelle kunnalle myönteinen muutos on etätyö: kunta saa lisää kuluttajia, kun ihmiset tekevät töitä monipaikkaisesti esimerkiksi mökeiltään. Tämä vaikuttaa pitkällä aikavälillä myös yrityksien sijoittumiseen ja aluetalouteen.

– Etätyötä monella paikkakunnalla tekevät yrittäjät kannattaa myös huomioida yrityspalveluissa, yrittäjien verkostoitumisessa sekä päätösten yritysvaikutuksia arvioitaessa, Jyräkoski sanoo.

Pitääkö kunnan pestä pyykit tai myydä kukkia?

Monella kunnalla on oma pesula ja esimerkiksi ruokapalveluita, vaikka kunnassa on alan yrityksiä. Yhden kaupungin tiedetään pyörittävän kukkakauppaa verovaroilla.

– Siinä ei ole mitään järkeä, Kujala sanoo.

– Suomessa julkinen sektori on levittäytynyt niin laajalle, että se vie pohjaa pois kansantalouden vaurastumiselta. Kunnan on keskityttävä ydintehtäviinsä ja tunnustaa pienten ja keskisuurten yritysten merkitys. Kuntien on luotava edellytykset kehittyvälle ja käytännönläheiselle yritystoiminnalle. Vain siten kilpailukyky paranee kestävästi kunnan omista lähtökohdista.

Yrittäjien kuntavaalisivut julki

Suomen Yrittäjät julkisti kuntavaaliohjelman lisäksi myös kuntavaalisivut osoitteessa https://www.yrittajat.fi/kuntavaalit-2021/.

Nyt julkistetun ohjelman lisäksi sinne kootaan tietoa muun muassa Yrittäjien jäsenistä, jotka ovat ehdokkaina. Sivut on tarkoitettu sekä kaikkein kuntavaaliehdokkaiden että äänestäjien avuksi.

– Me Keski-Suomen Yrittäjissä tulemme nostamaan esiin yrittäjille tärkeitä kuntavaaliteemoja sekä yrittäjäehdokkaita laajasti, kertoo Jyräkoski

Verkkoseminaari yhtä aikaa eri puolilla Suomea

Kunnallisjohdon verkkoseminaari järjestettiin yhden valtakunnallisen ja 19 alueellisen tilaisuuden yhdistelmänä. Tilaisuuksissa on yli 100 puhujaa ja 800 osallistujaa.

Seminaarissa on kuntavaaliohjelman julkistuksen lisäksi muun muassa puolueiden varapuheenjohtajien tentti kuntataloudesta.

Kunnallisjohdon Keski-Suomen alueellisessa tilaisuudessa suunnattiin katseet tulevaisuuteen ja luotiin yhteistä tekemisen tahtoa.

– Maailmasta on tullut epävarma ja monitulkintainen paikka. Lisääntynyt kompleksisuus, kiihtyvät muutokset ja räjähdysherkkyys ovat läsnä. Yksilöiden ja organisaatioiden kyky toimia jatkuvien ja nopeiden muutoksien maailmassa on nousemassa yhä keskeisemmäksi menestystä määrittäväksi tekijäksi. Päätöksenteossa tämä tarkoittaa tarvetta joustavasti varautua suuriin ja yllättäviinkin muutoksiin, vaikka niiden toteutumistodennäköisyys vaikuttaisikin pieneltä, Jyräkoski avaa.

Alueellisen tilaisuuden veti Futures Gardenin yrittäjä Seija Kiiskilä. Pajan kultaisena lankana oli johdatella kuulijat hyväksymään ja hyödyntämään tehokkaammin epävarmuutta ja jatkuvia muutoksia sekä oppia toimimaan yhdessä.

Lisätietoja

Tutustu Yrittäjien kuntavaaliohjelmaan Ei kuntaa ilman yrityksiä: https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2021/06/sy_kuntavaaliohjelma_2021.pdf

Tutustu tiivistelmään Yrittäjien kuntavaaliohjelmasta: https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2021/01/sy_kuntavaaliohjelma_2021_tiivistelma.pdf