23.11.2018 klo 12:43
Uutinen

Ministeriö esittää osakeyhtiön vähimmäispääoman poistamista: ”Yritys säästää kahdella tavalla”

Oikeusministeriön ehdotus poistaisi yksityisiltä osakeyhtiöiltä nykyisen 2500 euron vähimmäispääomavaatimuksen.

Ministeriön ehdotuksen tavoitteena on helpottaa yritystoiminnan aloittamista. Esityksen mukaan nykyinen 2500 euron vähimmäispääomavaatimus poistetaan ja saman suuruisesta asunto-osakeyhtiön pääomavaatimuksesta sekä osuuskunnan vararahastointivelvollisuudesta luovutaan. Lait pyritään saamaan voimaan ensi vuoden heinäkuun alusta alkaen.

Ministeriö perustelee ehdotusta ammatinharjoittamisen ja pienyritystoiminnan helpottamisella. Ehdotus tukee hallituksen norminpurkutavoitetta.

Jos esitys menee läpi, kynnys osakeyhtiön perustamiseen laskee. Nykyisin moni yrittäjä valitsee toiminimen, vaikka osakeyhtiö voisi olla vähintään yhtä hyvä ratkaisu.

Ehdotus edellyttää PRH:n tietojärjestelmän muutosta, joka toteutetaan osana muuta järjestelmien kehittämistä. Ministeriön mukaan muutoksesta aiheutuvat kertaluonteiset kulut, arviolta 150 000—190 000 euroa, katetaan PRH:n maksutuloilla.

”Perusteltu esitys”

Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen (kuvassa) on tyytyväinen ministeriön esitykseen.

– Oikeusministeri Antti Häkkänen on päättäväisesti saattanut vähimmäispääomavaatimuksen poistavan esityksen valmiiksi ja eduskunnan käsiteltäväksi. Esitys on perusteltu, koska yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksella ei tänä päivänä ole enää merkitystä esimerkiksi velkojien suojan kannalta. Samalla hallitus edistää yrittäjyyttä ja sähköisten palveluiden kehittämistä.

Toivosen mukaan uudistus vähentää yrityksen kustannuksia kahdella tavalla.

– Perustettavan yrittäjän näkökulmasta uudistus vähentää perustamisvaiheen kustannuksia. Yrittäjä säästää osakepääoman lisäksi myös kustannuksissa, joita aiheutuu pääoman maksuun liittyvistä asiantuntijaselvityksistä. Muutoksen myötä pääoman voi tarvittaessa mitoittaa omaan toimintaan sopivaksi. Tällä on merkitystä erityisesti palvelualoilla.

Kuva: Suomen Yrittäjät

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi