14.7.2021 klo 18:18
Uutinen

Mitä EU:n ilmastopaketti tarkoittaa pienyrittäjälle? “Olennaisen tärkeää on, miten pitkät etäisyydet otetaan huomioon”

Suomen Yrittäjät haluaa, että kotimaisen tieliikenteen päästökaupan valmistelu keskeytetään. Tänään julkaistun EU:n ilmastopaketin olennaisimmat tavoitteet ovat hiilipäästöjen vähentäminen ja uusiutuvan energian lisääminen.

Euroopan komissio julkaisi tänään ehdotuksen laajasta lainsäädäntöpaketista, jolla tavoitellaan Euroopan unionin vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamista. Paketin taustalla on EU:n päätös vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Tavoite oli aiemmin 40 prosenttia.

Komissio ehdottaa tieliikenteelle ja rakennusten lämmitykselle uutta päästökauppajärjestelmää.

– Kotimaisen tieliikenteen päästökauppajärjestelmän valmistelu voidaan laittaa hyllylle, kahta päällekkäistä järjestelmää on järjetön rakentaa, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo.

Pienyrittäjän kannalta EU:n lainsäädäntöpaketissa oikeastaan kaikki on Kuismasen mukaan konkreettista. Esimerkkinä hän mainitsee vielä avoinna olevan kysymyksen siitä, paljonko kuljetuskustannukset tulevat nousemaan.

– Tästä työ vasta alkaa. On kiinnostavaa nähdä, mikä tulee olemaan malli, jolla liikenteen päästöjä vähennetään. Tämä on erityisen tärkeää myös pienyrittäjän kannalta. Tiedämme, että kuljetuspuolelle ei tule olemaan käytössä samanlaista sähkömoottoritekniikkaa vielä sillä aikataululla kuin henkilöautomarkkinoilla. Oleellisen tärkeää on myös se, miten Suomen pitkät etäisyydet otetaan huomioon. Tieliikenteessä EU:n laajuinen päästökauppa olisi askel oikeaan suuntaan. Paineet liikenteen lisähinnoitteluun ovat Suomen päästövähennystavoitteiden ja valtiontalouden kannalta kovat, Kuismanen selvittää.

Auki olevien asioiden jatkokäsittely vaikuttaa esimerkiksi siihen, millaisia investointisuunnitelmia koneyrittäjän kannattaa tehdä. Luvassa voi olla muun muassa metsänhoidollisia rajoituksia, joilla voi olla merkittävä vaikutus investointeihin.

– On tärkeää, että isoa pakettia käydään läpi nimenomaan yrittäjän näkökulmasta ja tutkitaan mahdollisesti muutettavia yksityiskohtia. On tärkeää, että ilmastonmuutosta pyritään hillitsemään EU:n laajuisesti. Päätöksenteossa on kuitenkin huomioitava Suomen erityispiirteet, kuten pitkät etäisyydet ja metsäinen maa, Kuismanen sanoo.

Kannatusta päästöraja-arvojen kiristämiselle

EU-komissio ehdottaa tieliikenteen ja rakennusten lämmitykselle yhteistä päästökauppaa. Jos liikenteen hinnoitteluun on mentävä, Yrittäjien mukaan EU:n laajuinen tieliikenteen päästökauppa olisi yritysten kilpailukyvyn kannalta parempi kuin kotimainen päästökauppa tai veronkorotukset.

Suomelle ollaan asettamassa taakanjakosektorille selvästi nykyistä tiukempia tavoitteita. Myös liikenne kuuluu taakanjakosektorille.

– Voimakkaasti eriytetyt tavoitteet maiden kesken muodostavat kustannustehottoman kokonaisuuden, sillä päästövähennyskustannus eri maissa ja eri sektoreilla vaihtelee huomattavasti, ekonomisti Sampo Seppänen Yrittäjistä sanoo.

– Tieliikenteen päästökauppa, jossa kaikille maille olisi samat tavoitteet, toisi kustannustehokkuutta EU:n politiikkaan ja olisi yritysten kilpailukyvyn kannalta reilumpi.

Yrittäjien mukaan komission ehdotus uusien henkilö- ja pakettiautojen päästöraja-arvojen kiristämisestä vuodelle 2030 on hyvä.

– Teknologian kehittymisellä on suuri merkitys liikenteen päästövähennyksiin. EU:n laajuiset tavoitteet uusille autoille antavat selvän signaalin autoteollisuudelle vähäpäästöisen teknologian kehittämiseen, Seppänen sanoo.

Tämä vähentää myös painetta polttoaineiden hinnankorotuksille, koska seurauksena olisi myös suomalaisen autokannan muuttuminen nopeammin vähäpäästöisemmäksi.

Seuraavaksi komission esitys siirtyy EU-jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin käsittelyyn.

– Pääsääntöisesti nyt tekeillä oleva lainsäädäntö vaikuttaa yritysten arkeen vasta vuosien päästä, mutta valmistautuminen kannattaa jo aloittaa, Seppänen huomauttaa.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi