13.2.2017 klo 09:39
Uutinen

Mitä hyvää ja huonoa yrittämisessä on?

Tilastokeskus tutkii tänä vuonna yrittäjien kokemuksia. Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa muun muassa eri tavoin toimivien yrittäjien asemasta, työoloista, verkostoitumisesta, sosiaaliturvasta sekä eläkeajatuksista.

Tilastokeskuksen kiinnostuksen kohteena on myös se, miten eri tavoin suomalaiset yhdistelevät palkkatyötä ja yrittäjyyttä.

Tarkoitus on lisäksi selvittää, miten yleistä on niin sanottu epäitsenäinen yrittäjyys eli se, että työtä tehdään yrittäjyyden ja palkkatyön välimaastossa. Osa tutkimuksen kysymyksistä kysytään vuonna 2017 samanlaisina kaikissa EU-maissa, jolloin tuloksia voidaan näiltä osin verrata muiden maiden yrittäjien tilanteeseen.

Vuoden alusta käynnistynyt tutkimus kattaa kaikki yrittäjyyden muodot: työnantajayrittäjät, maatalousyrittäjät, yksinyrittäjät, ammatinharjoittajat ja freelancerit.

Tilastokeskus tutki yrittäjiä edellisen kerran vuonna 2013, mutta silloin tutkimus koski vain yksin yrittäjinä tai yrittäjämäisesti työskenteleviä henkilöitä eli itsensätyöllistäjiä.

– Tutkimuksen avulla halutaan selvittää esimerkiksi sitä, mitä hyvää ja huonoa yrittäjänä toimimisessa on, miten yrittäjät ovat päätyneet työskentelemään yrittäjinä ja miten erityyppisten yrittäjien kokemukset eroavat toisistaan, kertoo Tilastokeskuksen erikoistutkija Anna Pärnänen.

– Tärkeää on selvittää myös yrittäjien kasvuhalukkuutta. Miksi toiset yksin yritystoimintansa aloittavat päätyvät laajentamaan yritystoimintaansa palkkaamalla työntekijöitä tai eri tavoin verkostoitumalla, ja toiset eivät? Mitä tekijöitä löytyy yrittäjien kasvuhalukkuuden takaa ja mikä koetaan kasvun esteiksi?”, kuvailee tutkija Pärnänen.

Tutkimuksen otos poimitaan Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Työvoimatutkimuksen puhelinhaastattelun päätteeksi tutkimukseen valituille yrittäjille ja ammatinharjoittajille ehdotetaan vielä noin 15 minuuttia kestävään yrittäjätutkimukseen osallistumista.

toimitus@yrittajat.fi