5.11.2020 klo 16:04
Uutinen

Mitä vastuullisuusraportilta vaaditaan? Asiantuntija: ”Pk-yritysten raportoinnissa tulee korostumaan olennaisuus ja tiiviys”

Yritysten vastuullisuusraportoinnin vertailukelpoisuus tai sen puute puhututtaa yritysten edustajia. Pk-yrityksiä ei velvoiteta raportoimaan vastuullisuudestaan, sen sijaan suuryritykset raportoivat IFRS-standardin mukaisesti.

Ei-taloudellisen tiedon raportointivelvoite koskee suuryrityksiä. Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäisen (kok) mukaan pk-sektorin innostaminen raportointiin edellyttäisi, että hiilijalanjälkitiedot, ympäristökirjanpidon indikaattorit, olisivat helposti saatavilla.

Kaikille avoin vastuullisuusraportointikilpailu tekee raportointia tunnetuksi. Muun muassa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja Suomen Tilintarkastajat ry:n järjestämän kilpailun tarkoituksena on kehittää organisaatioiden vastuullisuusraportointia. Tänä vuonna koronapandemian vuoksi ei järjestetty varsinaista kilpailua, vaan kerrottiin ensi vuoden raportoinnin erityiskategoriat.

Yritysvastuutietojen vertailukelpoisuus on yksi raportointiperiaatteista. Webinaarissa puhunut vastuullisuuspalveluiden johtaja Jani Alenius, EY:stä totesi, että raportin laadukkuus on tärkeää:

– Raportoijan pitää varmistaa, että yritysvastuutieto on yli ajan vertailtavissa omiin vanhempiin tietoihin edellisvuosilta, ja että toimialalla tiedot olisivat vertailukelpoisia. GRI-raportointiviitekehys on paljon käytetty, käyttämällä sitä viitekehystä, saadaan vertailukelpoisuutta.

Pk-sektorin innostaminen raportointiin edellyttäisi, että hiilijalanjälkitiedot olisivat helposti saatavilla

Raportoinnin avulla yritys voi ymmärtää ja näyttää, mitä jo tehdään ja minne ollaan menossa.

Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäisen mukaan yrityksiä ”kiusataan” raportoinnilla siksi, että yritykset ovat tärkeitä draivereita siinä, minne rahavirrat menevät. Toinen yhtä tärkeä draiveri ovat sijoittajat.

– Jos ekosysteemi pettää altamme, se on sellainen taloudellinen katastrofi, ettei siitä tule yksikään yritys eikä yksikään talous selviämään. Tilannetta ei auteta millään yksittäisellä covid-19-paketilla. Tässä ei ole tarvetta leimata ketään toimijaa hyväksi tai pahaksi.

Miten näet pk-sektorin roolin vastuullisuusraportoinnin saralla?

– Pk-yrityksissä syntyy paljon innovaatioita. Emme voi vaatia pk-sektoria raportoimaan kestävyydestä, jollei sitä tietoa ole helposti saatavilla. Ympäristökirjanpidon keskeiset indikaattorit pitäisivät olla yhteisessä tietokannassa. Eurostat voisi olla tämäntapainen.

Pietikäinen hahmottelee, mitä tietojen helppo saatavuus voisi tarkoittaa yritykselle. Hän ottaa esimerkiksi kaupan tai konsultointiyrityksen, jolla ei ole isoa ympäristövaikutusta.

– Jos meillä olisi olemassa tällaista niin sanottua ravintosisältötietoa yksittäisistä tuotteista [- – ]. Esimerkiksi, jos on työsuhdeauto, niiden hiilijalanjälki on tämä. Jos näin ei ole, jätämme ison kentän myös mahdollisuuksien ulkopuolella, kun pk-sektori ei voi näyttää, että heidän tuotteellaan hiilijalanjälki olisi esimerkiksi 10 prosenttia pienempi, Pietikäinen pohtii.

Vinkkejä raportoinnin aloittamiseen

EY:n Jani Alenius kehottaa panostamaan sidosryhmäanalyysiin.

– Sidosryhmäanalyysissä tarkastellaan, miten meidän yrityskansalaisuutemme rakentuu, ja ketkä ovat meille olennaisia sidosryhmiä. Se kannattaa laittaa ajoissa tekoon.

Taigawisen yritysvastuuasiantuntija Hanna Liappis näkisi, että pk-yritysten raportoinnissa tulee korostumaan olennaisuus. Olennaisuudella tarkoitetaan sitä, mitkä ovat vastuullisuuden kannalta merkittävimpiä vaikutuksia, joita yrityksen liiketoiminnasta aiheutuu, ja mitä sidosryhmät odottavat yhtiöltä.

– Uskoisin, että raportit tulevat tiivistymään ja olennaisuus tulee korostumaan. Suuntana on, että yrityksissä nähdään se, miten raporttia voidaan käyttää työkaluna, muun muassa perehdytyksessä, myynnin työkaluna ja viestinnässä muutoinkin kuin julkistamishetkellä.

Liappisin mukaan suomalaisissa pk-yrityksissä tehdään todella paljon hyvää vastuullisuustyötä, mutta unohdetaan kertoa niistä asioista.

Vastuullisuusraportointikilpailuun voivat osallistua erikokoiset yritykset. Vuoden 2021 kilpailun erityiskategoriat ovat: ilmastonmuutokseen liittyvien liiketoimintariskien ja -mahdollisuuksien raportointi, biodiversiteetti sekä ihmisoikeudet ja haavoittuvassa asemassa olevat työntekijät.

Miten biodiversiteetistä voi raportoida?

– Kannustaisin aloittamaan tekemällä vaikutusarvioinnin. Kun puhutaan luontokadosta, habitaattien häviäminen on siihen suurin syy, ja se on hyvin paikkaan sidonnaista. Ensimmäiseksi tulisi siis katsoa, missä toimintamme on, ja miten toimintamme vaikuttavat monimuotoisuuden heikkenemiseen. Seuraavaksi voi miettiä, mitä raaka-aineita käytämme, onko esimerkiksi riskiraaka-aineita, kuten palmuöljyä. Kyllä ne mittarit sieltä sitten löytyvät, kun ensin aloittaa selvitystyön. Kyse on ryhtymisestä.

EU:ssa on yritysvastuuseen liittyvää lainsäädäntöä kehitteillä, yhtenä Green Deal. Lisäksi on strategisia tavoitteita, kuten EU:n ja Suomen hiilineutraalisuustavoitteet.

Vastuullisuusraportointikilpailun järjestävät yhteistyössä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ja Sustainability Hub, Climate Leadership Coalition ry, FIBS, vastuullisuusverkko, Vastuullisen sijoittamisen yhdistys Finsif ry, Hanken Svenska handelshögskolan, Nasdaq Helsinki, Suomen Tilintarkastajat ry, Ympäristöjohtamisen yhdistys YJY ry ja Ympäristöministeriö.

Vastuullisuusraportointikilpailu Suomen Tilintarkastajien sivuilla

Lataa Suomen Yrittäjien Yrittäjän Ilmasto-opas

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi