4.11.2020 klo 16:37
Uutinen

Miten USA:n vaalitulos vaikuttaa vientiin? Kokenut sarjayrittäjä-sijoittaja nostaa esiin kaksi asiaa

Päivän puheenaihe USA:n vaalit kiinnostavat kasvuyrityksiä ja kansainvälistä kauppaa käyviä viejiä. Trump on vähintäänkin saanut torjuntavoiton, sillä gallupeissa hänelle povattiin selvästi pienempää äänimäärää.

Nexit Venturesin partneri ja perustaja Artturi Tarjanteella on pitkä kokemus USA:n markkinoista ja erityisesti tietotekniikan ja digiyritysten kysymyksistä.

– En usko, että kumpikaan vaihtoehto olisi yritysten kannalta erityisen huono. Toki Donald Trumpin valinta voisi tuoda lisää protektionismia kansainväliseen kauppaan. Hänen ensimmäisellä kaudellaan tytäryhtiön perustaminen Amerikkaan ja työluvan hankkiminen on vaikeutunut. Muuten bisnekset hyrräävät aika hyvin.

Nexit Ventures sijoittaa tietotekniikka- ja digialan kasvuyrityksiin. Riskisijoitusyhtiö toimii Pohjoismaissa ja he ovat vieneet ja myyneet yrityksiä Yhdysvaltoihin.

Tarjanne toivoo, ettei protektionismi nostaisi lisää päätään. OECD julkisti kesällä digitaalisten alustojen verohankekehikon koskien jakamistaloutta.

– Lisäksi digitaalisten palveluiden verosta liikkuu erilaisia käsityksiä, se on yksi uhkakuva protektionismista. Tästä on erilaisia hankkeita sekä EU:n että Yhdysvaltojen puolella. Kun eri toimijat rupeavat nostamaan raja-aitoja ylös, niin usein vastalääke on se, että toinen vastaa samalla tavalla, Artturi Tarjanne kertoo.

Tullit ovat tähän asti koskeneet perinteisitä tuotteita, kuten terästä. Nyt kuitenkin digiteollisuudessa odotetaan lisää tietoa, mitä tuleman pitää.

– Näen enemmän uhkakuvia, jos Trump valitaan valtaan, mutta uhkakuvien realisoituminen on myös mahdollista Bidenin presidenttiyden alla. Voisi toivoa, että Joe Bidenin vallan alla uhkakuvia ja sapeleiden kalistelua olisi vähemmän ja, että dialogi olisi nykyistä rakentavampaa.

Tarjanne nostaa vaalituloksen kahdeksi keskeiseksi asiaksi suomalaisyrityksille ja kasvuyrityksille työlupa-asiat ja protektionismin, sekä siihen liittyvät verotusasiat.

– Esimerkkiä tästä on Kiinan ja USA:n välinen kauppasota, joka on näkynyt myös suomalaisissa yrityksissä, jotka käyttävät kiinalaisia tehtaita. Tämä tilanne on erityisesti pienille yrityksille työläs, kun joudutaan tekemään suunnitelmia ja varasuunnitelmia. Pahimmillaan järjestelemään kokonaisia tuotantoketjuja uudelleen.

Amchamin toimitusjohtaja: Transatlanttisen suhteen täytyy olla kunnossa

Suomen amerikkalaisen kauppakamarin Amchamin toimitusjohtaja Alexandra Pasternak-Jacksonilla on ollut kiireinen päivä.

Kysyttäessä, kumpi ehdokas on parempi kansainväliselle kaupalle ja Suomen ja Amerikan suhteille, hän sanoo, että riippumatta vaalin tuloksesta transatlanttinen suhde on liikkeelle paneva voima.

– Transatlanttisen suhteen täytyy olla kunnossa. Nyt meillä on digitaalisten palveluiden vero ja EU-Amerikka kauppataseen alijäämä. Tiedämme, että Trumpin hallinnon jatkuminen tarkoittaa, että hän jatkaa totutulla linjalla. Hänen hallintonsa ei suosi monenkeskisiä ratkaisuja, emmekä tule näkemään liikettä [voimassa olevissa] tulleissa.

Osa Euroopan maista, kuten Iso-Britannia, on ottanut käyttöön digitaalisten palveluiden veron.

– Jos Trump valitaan, jo nähty toiminta Kiinassa jatkuu. Bidenin presidenttiys tarkoittaisi jännitteiden vähenemistä, Biden on sanonut, että hän saattaisi Amerikan takaisin Pariisin ilmastosopimuksen piiriin ja palaisi OECD-pöytiin koskien digitaalisten palveluiden veroa. Bidenin hallinto tekisi enemmän yhteistyötä WHO:n (Maailman terveysjärjestö) kanssa ja ajaisi yhteistyötä yhteisten globaalien haasteiden, kuten Kiinan ja ilmaston, kanssa.

Trumpin valinta tarkoittanee lisää protektionismia

Alexandra Pasternak-Jackson uskoo Trumpin mahdollisen valinnan tarkoittavan jatkoa 232-tulleille, kuten teräkselle ja alumiinia koskeville tulleille. Hän näkee riskin myös 301-tulleihin, jotka liittyvät Kiinan teknologian siirtokäytäntöihin.

Kävi vaaleissa, miten kävi, Trump on jo saanut aikaan torjuntavoiton. Gallupit lupasivat Bidenille selvempää voittoa, mutta kisasta tulikin tiukka. Amerikkalaiset ovat äänestäneet Trumpia enemmän kuin ennakoitiin.

– Trump piti lupauksensa tukijoilleen: ennen koronavirusta työttömyys kääntyi laskuun, taloudella meni hyvin ja ihmisillä oli enemmän rahaa taskuissaan. Trump toteutti verouudistuksen ja sai kolme konservatiivituomaria Korkeimpaan oikeuteen, Pasternak-Jackson analysoi.

– Yleisesti moni suomalainen ei tiedä, kuinka syvästi yhdysvaltalaiset ovat kiintyneitä omaan osavaltioonsa. Republikaanit eivät ole iloisia, kun Washington päättää heidän puolestaan. Tätä voi verrata siihen, miten suomalaiset suhtautuvat EU:hun. Ne äänestäjät, jotka uskovat osavaltioiden oikeuksiin, pääsääntöisesti pitäytyvät republikaaneissa.

Pasternak-Jackson uskoo, että Trumpia äänestäneille koronapandemian huono hoito ei ole äänestämiskäyttäytymisessä tärkeä syy, vaan maan talous.

Kuvassa Artturi Tarjanne, kuva: Nexit Ventures

Riikka Koskenranta

riikka.koskenrannta (at) yrittajat.fi