28.11.2023 klo 13:33
Uutinen

Miten yhdistän voimat ja tarjoan yhdessä muiden yritysten kanssa julkiseen hankintaan – Osaksi ryhmittymää julkisessa hankinnassa

Ryhmittymänä tarjoaminen on hyvä mahdollisuus etenkin silloin, kun oman yrityksen repertuaari ei kata tarjouspyynnön kokonaisuutta. Yrittäjien webinaarissa käydään läpi ryhmittymänä tarjoamisen perusasioita ja valmisteluvaihetta.

Ryhmittymänä tarjoaminen tarkoittaa sitä, että useampi tarjoaja muodostaa verkoston, ja tämä syntynyt yhteenliittymä jättää yhteisen tarjouksen julkiseen hankintaan.

– Ryhmittymää kannattaa pohtia, jos oma yritys ei yksin pysty toimittamaan kaikkea pyydettyä, ja mielessä on toinen yritys, joka tähän pystyisi, Uudenmaan Yrittäjien hankintaneuvoja Satu Grekin kertoo.

Parhaimmillaan ryhmittymä on usein silloin, kun siihen kuuluvat yritykset tuovat siihen eri resursseja.

Ryhmittymän elinkaari on yleensä saman mittainen, kuin kyseisen hankinnan elinkaari on. Hankintasopimuksen päätyttyä myös ryhmittymät yleensä puretaan.

Katso Näin tarjoat ryhmittymänä -webinaari täältä .

Sopimukset turvaavat ryhmittymän osapuolia ja ostajaa

Ryhmittymän toisten osapuolten tunteminen on tärkeää. Ryhmittymässä kaikki ovat osapuolia, ja on monta sovittavaa asiaa.

– Tarjoajien on hyvä miettiä ja valmistella ryhmittymää jo kauan ennen, kuin hankinta on tarjouspyyntövaiheessa, Grekin sanoo.

Haastavimpia tilanteita ryhmittymänä toimittamisessa ovat luonnollisesti poikkeustilanteet. Hyvä testikysymys: kuka tekee mitä, jos toimitusvarmuus pettää.

Webinaarissa on esimerkein kerrottu, mistä kaikesta tulee sopia ja miten.

Vältä kielletty kilpailunrajoittaminen

Ryhmittymä mainitaan hankintalaissa yhtenä tapana tarjota tuotteita tai palveluita julkisessa hankinnassa. Käytännössä se on kuitenkin hyvin altis tulla tulkituksi kilpailijoiden väliseksi kielletyksi yhteistyöksi.

– Hyvä nyrkkisääntö on, että muuta, ryhmittymän ulkopuolista liiketoimintaa pitäisi voida tehdä vapaasti – tietoja jakamatta, Grekin huomauttaa.

Jos sopiminen menee niin yksityiskohtaiseksi, että se rajoittaa yksittäisen yrityksen liiketoimintaa, tai paljastaa muuta liiketoimintaa koskevia aikeita, liikutaan jo lähellä kiellettyä kilpailunrajoittamista. Tähän ei pidä harhautua, vaikka joskus jopa hankintayksikön laatimat sopimuspohjat voivat erheessä tähän kannustaa.

Tuore Markkinaoikeuden päätös on esimerkki kielletyn puolelle menneestä kilpailijoiden välisestä yhteistyötä.

Webinaarissa kerrotaan myös, miten pidetään kilpailu reiluna ja miten tarvittaessa ilmiannetaan ja irtaudutaan tilanteista, jotka uhkaavat kilpailua.

Ryhmittymänä tarjoaminen on aina mahdollista

Ryhmittymänä tarjoaminen avaa pienille yrityksille mahdollisuuden osallistua julkisiin hankintoihin, vaikka se ei pystyisi itse toimittamaan koko hankintaa.

Veronmaksajien ja hankintayksiköiden etu puolestaan on saada hankittua entistä laadukkaampaa palvelua sekä myös sellainen kokonaisuus, jota yksi yritys ei pysty tarjoamaan tietyllä alueella lainkaan.

Veronmaksaja hyötyy myös, jos ryhmittymät sallimalla julkisen hankinnan tarjouspyyntöön saadaan enemmän tarjouksia, kuin ilman ryhmittymän mukanaoloa olisi saatu. Yksi saatu lisätarjous julkisissa hankinnoissa laskee hankinnan hintaa tilaajalle keskimäärin 5 prosenttia, laskee kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV.

– Ryhmittymänä tarjoaminen on lähtökohtaisesti aina sallittava, Grekin sanoo.

Katso Näin tarjoat ryhmittymänä -webinaari tämän linkin takaa.