29.8.2018 klo 12:18
Uutinen

Monet pk-yritykset kasvattivat liikevaihtoaan

Pk-yritykset kasvattivat liikevaihtoaan noin viisi prosenttia huhti–kesäkuussa. Tiedot käyvät ilmi tilitoimistoketju Talenomin julkistamasta barometrista. Pörssiyhtiö Talenom toimii lähes 40 paikkakunnalla eri puolella Suomea.

Pörssiyhtiö Talenomin asiakkaina olevien pk-yritysten liikevaihto kasvoi huhtikuussa 9,4 %, toukokuussa 4,4 % ja kesäkuussa 0,2 % edellisen vuoden vastaaviin ajankohtiin nähden. Kolmen kuukauden tarkastelujaksolla (huhti – kesäkuu 2018) pk-yritysten liikevaihto kasvoi 4,7 %.

Kauppaa lukuun ottamatta muut kolme pk-sektorin keskeisintä toimialaa ylsivät toisella vuosineljänneksellä hyvään kasvuun. Kolmen kuukauden tarkastelujaksolla palveluala kasvoi 6,8 %, rakentaminen 7,4 % ja teollisuus 5,7 %. Kauppa puolestaan jäi nollan tuntumaan (-0,3 %).

Maantieteellisesti tarkasteltuna toisen vuosineljänneksen kovin kasvaja oli Uusimaa, joka kasvoi 5,9 %. Samaan aikaan liikevaihto kasvoi Pohjois-Pohjanmaalla 3,0 %. Pirkanmaa jäi nollatasoon (-0,2%).
– Vuoden toinen neljännes osoittaa pienten ja keskisuurten yritysten kasvukauden yhä jatkuvan, vaikkakin tunnelmaa voisi hyvinkin kuvata odottavaksi. Pk-barometrissa toistuu toisen vuosineljänneksen osalta jo ensimmäisellä vuosineljänneksellä nähty trendinomainen kasvun hiipuminen, sanoo Talenomin toimitusjohtaja Jussi Paaso.

Hänen mukaansa kiivaimman kasvun taittuminen on koskettanut ennen muuta rakennusalaa.

– Odottavaa näkymää ei tule kuitenkaan ylikorostaa ottaen huomioon niin rakennusalan kuin muutenkin pk-sektorin useamman vuoden jatkuneen voimakkaan kasvuhistorian. Osittain maltillisempi kasvu on terve ilmiö, Paaso sanoo.

Samaan aikaan tulee Paason mukaan kuitenkin kiinnittää huomiota niihin hidastamistekijöihin, joihin voimme päätöksillämme vaikuttaa.

– Kasvun katkeaminen esimerkiksi työvoimapulaan ei saa olla mahdollista”, Talenomin toimitusjohtaja Jussi Paaso sanoo.

toimitus@yrittajat.fi