20.6.2024 klo 11:35
Uutinen

Monituottajuus ja digitalisaatio kiinnostavat sotepalvelualan yrityksiä

OsmoKS-projekti kartoitti sotepalvelualan yritysten valmiuksia, tulevaisuudennäkymiä sekä tarpeita TKI-työn ja digitalisaation edistämiseksi omassa yrityksessä. Projektikoordinaattori Veli Puttonen kommentoi kyselyn ensimmäisiä tuloksia.

  • Saimme kyselyyn 56 pohdittua vastausta. Vastaukset antavat hyvän tilannekuvan sekä numeerisina arvioina että tekstivastauksina. Yritykset ovat selkeästi kiinnostuneita monituottajuudesta ja digitalisoimaan toimintaansa. Myös lisäinfo digikehityshankkeista sekä verkostoitumisesta kiinnostaa. Olemme käynnistäneet tarkemmin tilannetta kartoittavat pienryhmähaastattelut. Ryhmiin osallistuu 25-30 yritysten edustajaa. Elokuussa muodostamme yhteenvedon saadusta palautteesta, johtopäätökset ja suunnitelman jatkotoimista.

Käynnissä olevien pienryhmähaastattelujen tarkoituksena on kerätä tietoa, jonka avulla kehitetään Keski-Suomen sotepalveluyritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaamista ja digivalmiuksia sekä monituottajamalliin liittyvää yhteistyöverkostojen rakentumista.

Yritykset ovat selkeästi kiinnostuneita monituottajuudesta ja digitalisoimaan toimintaansa. Myös lisäinfo digikehityshankkeista sekä verkostoitumisesta kiinnostaa. – Veli Puttonen

Mitä OsmoKS-projektissa tapahtuu?

  1. Selvitetään sotepalveluyritysten tämänhetkinen TKI-profiili ja TKI-osaamisen nykytilanne sekä suunnitelmat ja valmiudet monituottajuuteen.
  2. Tunnistetaan yritysten TKI-panostusten keskeiset osa-alueet ja kehitetään niiden pohjalta yrityksen TKI-polku kohti tuloksekasta monituottajuutta sote-alalla yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.
  3. Tuetaan ja valmennetaan yritykset TKI-polkuun ja vahvistetaan yritysten TKI-profiilia, -kyvykkyyksiä ja -yhteistyöverkostoja
  4. Vahvistetaan yksityisten sotepalveluntuottajien monituottajamalliin liittyvää TKI- ja liiketoimintaosaamista pilotoimalla monituottajamallia.
  5. Varmistetaan toiminnan jatkuvuus, tulosten levittäminen ja laaditaan suunnitelma vakiinnuttamisesta.

Tervetuloa mukaan projektiin! – Jaana Paltamaa ja Veli Puttonen

TKI-osaamisen ja monituottajamallin kehittäminen sotepalveluyrityksissä (OsmoKS) -projektin päätoteuttaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana toimii Keski-Suomen Yrittäjät. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen liitto AKKE-rahoituksella. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2024 – 31.12.2024.

Kiinnostuitko? Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

Veli Puttonen, projektikoordinaattori, Keski-Suomen Yrittäjät, veli.puttonen@yrittajat.fi, p. 0500 646 793

Jaana Paltamaa, projektipäällikkö, Jamk, jaana.paltamaa@jamk.fi, p. 050 536 5459

Lue lisää